Om utmaningarna med omnikanalslogistik

Publicerad på in Omnichannel

Beställa på nätet – hämta i butik. Prova i butik – köpa på nätet. Få levererat hem – lämna tillbaka i butik. Köpa i butik – få slutsålda varor levererat till ombud.

Från de första trevande försöken med e-handel för tio år sedan har många detaljhandelsföretag idag utvecklat avancerade omnikanalsstrategier för att möta marknadens krav på snabbhet, precision och ständig tillgång till hela produktutbud. Men vad innebär kopplingen mellan butik och e-handel för logistiken – och för lagerhanteringen? Och hur kan en genomtänkt automationslösning öka effektiviteten?

Vad är omnikanalslogistik?

Låt oss börja från början, med definitionen av begreppet ”omnikanal”. För tio år sedan var ”multikanal” det rådande begreppet för att beskriva affärsmodeller med handel via både fysiska butiker och e-handel. Helt enkelt att kunden kan välja mellan flera kanaler för sitt inköp, som var och en har sitt eget, isolerade flöde.

En omnikanalstrategi å andra sidan, innebär att kanalerna binds samman i ett gemensamt flöde, ur kundens perspektiv. Det betyder att kunden har tillgång till hela produktsortimentet och alla alternativ för beställning, leverans och retur, oavsett vilken försäljningskanal som väljs. En sömlös kundupplevelse står i centrum för hela försörjningskedjan.

omnichannel shopping on tablet
Kunden har tillgång till hela produktsortimentet och alla alternativ för beställning, leverans och retur, oavsett vilken försäljningskanal som väljs.

Ur ett logistikperspektiv innebär dagens omnikanalstrategier ökade krav och en större grad av komplexitet. Kombinationen av leveranser och returflöden till fysiska butiker och direkt till slutkund innebär att flöden med helt olika principer måste samordnas och styras i samma system. Samtidigt som marknaden ställer allt högre krav på korta ledtider och global konkurrens pressas marginalerna. Tillsammans sätter detta hela logistikkedjan under stark press – inte minst lagerhanteringen. Man kan till och med säga att omnikanal ställer hela lagret på ända, vad gäller allt från fysisk placering och layout till processer och bemanning.

Vilka nya krav ställer omnikanalslogistik på lagret?

Den traditionella bilden av ett detaljhandelslager, med hela kartonger levererade från Asien, omkringkörda med truck för att sedan levereras ut till väntande bilar för transport till butik gäller inte här. Inte heller bilden av de hyperautomatiserade lagren hos de renodlade e-handelsjättarna. För att uppfylla kundlöftet om flexibla omnikanalsköp ställs höga krav på ett lager som är både och. Samtidigt.

Krav 1: Kapacitet för parallella processer.
I ett omnikanalslager måste effektiva flöden för butiksleveranser och e-handel, med helt olika behov, samsas om utrymmet. Samtidigt som lagersystemen måste klara av att hålla samman och optimera helheten.
Krav 2: Större fokus på effektiv plockning och packning.
Ju mer e-handel du har, desto högre är kraven på enstyckshantering. Och enstyckshantering betyder större komplexitet i plockning och packning. Vilket i sin tur innebär högre arbetsintensitet och mer behov av lagerpersonal.
Krav 3: Anpassningar för större säsongsvariationer.
När färre leveranser sker till butikslager och fler till direktbeställningar ökar också skillnaden mellan toppar och dalar i efterfrågan. Det finns många detaljhandelslager som går på knäna under Black Friday och julhandel, men står med ledig kapacitet under resten av året.
Krav 3: Centrallager vs fulfilment centers.
Ett centralt högautomatiserat lager ger hög effektivitet per plockad enhet. Samtidigt ger kraven på leverans samma dag fördelar för små lokala lager nära kunderna. Dessutom, med dark stores, plockningsstationer i butiker och butikshantering av e-handelsreturer blir gränsen mellan butiks- och lagerprocesser alltmer suddig.
omnichannel delivery experience
Ur ett logistikperspektiv innebär dagens omnikanalstrategier ökade krav och en större grad av komplexitet.

Vad driver investeringar i lagerautomation?

Experter över hela världen är överens om att ökad lagerautomation är en av de starkaste trenderna i logistikvärlden just nu och många detaljhandelsföretag har gjort spektakulära investeringar de senaste åren. Men varför?

En förklaring ligger i utvecklingen av e-handel de senaste tio åren. Med de första årens blygsamma volymer sköttes e-handelsflöden ofta i ett undanskymt hörn av lagret, med manuella flöden och av några få medarbetare. När omsättningen ökade blev en lösning att lägga ut hanteringen på en 3PL-aktör istället, fortfarande i hög grad manuellt hanterat. Idag har många företag nått punkten där 3PL är för dyrt, kundupplevelsen för affärskritisk och volymerna så stora att investeringar i den egna lagerhanteringen har blivit lönsamt. En utveckling som påverkats av Covid-19.

En annan drivkraft är tillgång till personal. I takt med att lagrens fokus på plock och pack blir större ökar också dragkampen om medarbetarna och bristen på kvalificerad lagerpersonal är stor idag. Till exempel så har arbetskraftbrist relaterad till Brexit lett till en stor ökning av investeringar i lagerautomation i Storbritannien.

För oss i Norden är även lönekostnader en betydelsefull faktor. En lagerarbetare i Sverige kan kosta upp till dubbelt så mycket som i ett låglöneland, samtidigt som kraven på snabba leveranser och hög grad av enstycksplock gör det allt svårare att lägga lagerprocesser utomlands.

lagerautomation osr shuttle bader automatiska lager
Välj inte en automationslösning för idag, utan välj en för imorgon. Ett flexibelt system som är enkelt att anpassa och bygga ut gör en osäker framtid mer lätthanterlig.

Vad behövs för att lyckas med din automatiserade lagerhantering?

Avslutningsvis, här kommer våra fyra bästa tips för att lyckas med en automationslösning som stödjer din omnikanalstrategi.

  • Lägg energi på att analysera verksamheten och din data innan projektet startar – och ta hjälp av din leverantör att dra de rätta slutsatserna.
  • Välj inte lösning för dina behov idag, utan planera för dina behov imorgon. Implementering av en automationslösning är en lång process och att stå med en färdig lösning du redan växt ur är inte roligt. Ett flexibelt system som är enkelt att anpassa och bygga ut gör en osäker framtid mer lätthanterlig.
  • Automation till 100 % är sällan möjligt – eller ens önskvärt. En bra idé kan vara att automatisera upp till normalkapacitet och komplettera med manuell hantering vid efterfrågetoppar.
  • Effektiv automation handlar inte bara om att välja rätt automationsutrustning. Minst lika viktigt är systemstödet, med ett väl anpassat WMS som hjärnan och tillräcklig systemintegration för att kunna optimera alla delar av lagerhanteringen.

Vill du veta mer om smarta lagerlösningar för omnikanallogistik? Kontakta oss här