Copyright © KNAPP AB. All rights reserved.

Innehållet på denna webbplats är skyddad enligt upphovsrätten. Innehållet på denna sida får inte reproduceras i någon form eller bearbetas, dupliceras eller distribueras med hjälp av elektroniska system utan skriftligt tillstånd från KNAPP AB såvida inget annat motsatt har registrerats.

Filer från denna webbplats kan laddas ner, skrivas ut eller sparas exklusivt för privat bruk. All annan användning, särskilt skapandet av hyperlänkar eller inramning av webbplatsen (även delvis), kräver KNAPP AB: s föregående skriftliga godkännande.

Undantag från ansvar

Denna webbplats visar det tillfälliga tillståndet för en kontinuerlig arbetsprocess. Även om största försiktighet har vidtagits vid sammanställning av informationen på våra webbplatser kan KNAPP AB inte garantera att den är uppdaterad, korrekt eller fullständig. Detta gäller även för direkta eller indirekta länkar på denna webbplats. KNAPP AB ansvarar inte för innehållet på de sidor som nås genom att klicka på sådana länkar.

Under inga omständigheter kan KNAPP AB hållas ansvarig för någon typ av skada som uppstår till följd av eller i samband med användningen av informationen som tillhandahålls här, vare sig den direkta eller indirekta skada / efterföljande skada, inklusive förlust av inkomster, eller skada till följd av förlust av data.

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen utan föregående meddelande. Alla erbjudanden kan komma att ändras och är icke bindande.