Sekretesspolicy

 

Senast uppdaterad 2021-05-22

Principer för databehandling i KNAPP-gruppen

KNAPP lägger stor vikt vid skyddet av din privata sfär och dina personuppgifter.

För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 12 och följande. i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), ger vi dig följande information om dataskydd.

Vem ansvarar för databehandlingen?

Såsom definieras i dataskyddslagen är den registeransvarige för koncernen:

KNAPP AB

Hyllie Vattenparksgata 12
SE-215 32 Malmö
Sweden

En kontaktperson och dataskyddsombudet för KNAPP AB finns på: dataskyddsombud.kse@knapp.com

Vilka personuppgifter behandlas av KNAPP och i vilket syfte?

Personuppgifter samlas in endast i den utsträckning som är nödvändig för det ändamål för vilket de samlas in. Insamlingen av personlig information sker direkt från dig eller det företag eller den organisation du representerar. Vi kan samla in följande information:

 • IP- eller MAC -adress
 • Klickbeteende på webbplatsen
 • Besökstid och referenssajt (t.ex. webbplatsen eller sidan som gav en länk till en KNAPP -webbplats)
 • Bläddra bland data, statistik och aggregerad data om dina sidbesök
 • Webbläsar- och enhetsinformation
 • Information om marknadsföringstillstånd skickas via webbplatsen
 • När du skickar in ett onlineformulär eller på annat sätt kontaktar oss, får vi den information du tillhandahåller. Detta är vanligtvis ditt namn, din e -postadress, telefonnummer, titel och företaget du representerar.
 • När du söker jobb på KNAPP AB samlar vi in ​​och behandlar informationen du lämnar i din ansökan, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och CV.

Vi samlar in personlig information när:

 • Vi får en online -begäran från ett formulär på KNAPP AB: s webbplats
 • Du skickar ett mejl till KNAPP AB eller en person som är ansluten till KNAPP AB
 • Du kontaktar KNAPP AB per telefon eller gör på annat sätt en förfrågan till KNAPP AB
 • Du godkänner att ta emot marknadsföringsmaterial från KNAPP AB
 • Du besöker webbplatsen knapp.se
 • Du söker jobb på KNAPP AB

Om vi ​​har fått data från dig använder vi endast dessa uppgifter i allmänhet för det ändamål för vilket vi har mottagit eller samlat in dem.

Databehandling för ett annat syfte skulle bara ifrågasättas i den utsträckning de rättsliga kraven enligt artikel 6.4 i GDPR är uppfyllda. I så fall kommer vi naturligtvis att följa alla skyldigheter att informera enligt artikel 13.3 i GDPR och artikel 14.4 i GDPR.

Webbplatsanvändning

Användningen av denna webbplats är i allmänhet möjlig utan att lämna några personuppgifter. Endast du bestämmer om du till exempel vill ge oss din e-postadress eller telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig, behandla din begäran eller ge dig tillgång till specialinformation eller erbjudanden. Vi samlar inte in några personuppgifter på vår webbplats i detta avseende utan ditt uttryckliga och frivilliga samtycke. Om du förser oss med personuppgifter kommer de att behandlas i strikt förtroende och kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. All information vi får från dig när du använder våra internettjänster används uteslutande för att behandla användarinformation och för kommunikation om beställningar, produkter och tjänster.

Cookies

Så snart du kontaktar oss tar vi emot och lagrar viss information. Vi använder bland annat cookies. Cookies är bitar av information som automatiskt lagras på din dator i enlighet med strikta regler och med innehåll som du kan kontrollera. Vi använder cookies enbart för att göra vår webbplats mer användarvänlig för dig, till exempel för att ge dig åtkomst till webbplatsen utan att ange ditt lösenord eller dina preferenser varje gång.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (“Google”). Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder cookies, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats. Informationen om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som genereras av cookien överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsoperatörerna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part, förutsatt att detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. På inget konto associerar Google din IP-adress med annan data som hämtats från Google. Du kan förhindra installationen av cookies genom att justera inställningen för din webbläsarprogramvara i enlighet med detta, eller klicka på ”Håller inte med” i referensbannern; Vi påpekar dock att du i det här fallet kanske inte kan utnyttja hela webbplatsens funktioner. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

Hubspot

Denna webbplats använder Hubspot Marketing Hub, en webbtjänst av Hubspot Ltd. (“Hubspot”). Leverantören är HubSpot Ireland Ltd, One Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Co. Dublin, Ireland. Hubspot använder cookies, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats. Informationen om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som genereras av cookien överförs till en Hubspot-server i Nordamerika och lagras där. KNAPP AB använder denna information för att analysera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsoperatörerna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. Du kan förhindra installationen av cookies genom att justera inställningen för din webbläsare i enlighet med detta, eller klicka på ”Avböj” i cookiebannern. Vi påpekar dock att du i det här fallet kanske inte kan utnyttja hela webbplatsens funktioner. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av de uppgifter som Hubspot samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och sparar information i serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. De är som följer:

Webbläsartyp / webbläsarversion
Operativsystem som används
Henvisnings-URL
Värdnamn för åtkomstdatorn
Tid för serverfrågan
Dessa uppgifter kan inte tillskrivas specifika personer. Dessa data kommer inte att kombineras med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter vid ett senare tillfälle om vi får veta om specifika bevis för olaglig användning.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen som beskrivs ovan?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är i allmänhet – så länge det inte finns något specifikt rättsligt krav – artikel 6 i GDPR. Här måste följande möjligheter särskilt beaktas:

Samtycke (artikel 6.1 a GDPR)
Databehandling för genomförande av kontrakt (artikel 6.1 b GDPR)
Databehandling baserad på hänsyn till intressen (artikel 6.1 f GDPR)
Databehandling för att uppfylla en rättslig skyldighet (artikel 6.1 c GDPR)

Om dina personuppgifter kommer att behandlas på grundval av samtycke har du rätt att när som helst återkalla sådant samtycke och vi är skyldiga att respektera återkallelsen i framtiden.

Om vi ​​behandlar uppgifter baserade på hänsyn till intressen har du som registrerad rätt att invända mot bestämmelserna i artikel 21 i GDPR mot behandling av personuppgifter.

Hur länge kommer data att sparas?

Vi behandlar uppgifterna så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Om det finns juridiska skyldigheter att lagra uppgifterna – till exempel enligt bolagsrätt eller skattelagring – sparas relevanta personuppgifter under lagringsskyldigheten. När lagringsskyldigheten löper ut kontrolleras om det finns ytterligare behov av bearbetning. När det inte är nödvändigt raderas uppgifterna.

Du kan naturligtvis begära information (se nedan) om dina personuppgifter som har sparats och om det inte finns något behov, begära att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas.

Till vilka mottagare kommer uppgifterna att ges till?

Dina personuppgifter ges i allmänhet endast till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, uppgifterna är tillåtna att vidarebefordras baserat på hänsyn till intressen i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR, vi är juridiskt skyldiga att vidarebefordra uppgifterna till eller om och när du har utfärdat ett samtycke.

Hur garanterar KNAPP datasäkerhet?

Vi vidtar noggranna försiktighetsåtgärder för att skydda dina data från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Försiktighetsåtgärderna är i överensstämmelse med det nuvarande tekniska tillståndet och de juridiska kraven.

Hur kan jag utöva mina rättigheter som ”registrerad”?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har behandlat.

Om begäran om åtkomst till uppgifterna inte görs skriftligt ber vi dig att notera att vi vid behov kräver bevis från dig som bekräftar att du är den person som du påstår dig vara.

Du har också rätt att begära rättelse eller radering eller begränsning av behandlingen så långt du har laglig rätt.

Du har också rätt att invända mot sådan behandling i enlighet med lagkrav. Detsamma gäller rätten till dataportabilitet.

I synnerhet har du rätt att motsätta dig, enligt artikel 21.1 och 2, GDPR, behandlingen av dina uppgifter i samband med direktmarknadsföringsändamål, om detta baseras på intresset.

Du har dessutom rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten angående vår behandling av personuppgifter.

Oavsett var vi samlar in data för ett visst syfte på denna webbplats kommer du att få möjlighet att utesluta dina uppgifter, antingen genom att klicka i en ruta eller genom att justera dina webbläsarinställningar därefter.

Du kan när som helst konsultera data.protection@knapp.com för meddelanden i samband med ovannämnda rättigheter samt andra frågor, funderingar eller förslag som rör ämnet dataskydd.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte kan påverka dessa webbplatser kan vi inte ta något ansvar för deras innehålls- och dataskyddspolicyer.