Effektiv lagerhantering för hela värdekedjan

Som en central del i värdekedjan är mjukvara involverad i alla aspekter, och länkar samman människor, processer och automationsteknologier.

Det är därför viktigt att ha rätt IT för lagerhantering. KiSoft lagerhanteringssystem är den centrala intelligensen som sammanför allt.

KiSoft täcker inte bara den vertikala integrationen, såsom maskinstyrning, lagerstyrning och lagerhantering. Det möjliggör också horisontell integration längs hela värdekedjan, från försäljningsstället till slutkund, med stöd av analyser och transportledning.

Intresserad av att veta hur Kisoft kan hjälpa er verksamhet?

KiSoft gör jobbet hos EDEKA NORDfrische

I EDEKAs NORDfrische Center i norra Tyskland packas kött och köttprodukter för leverans till 650 EDEKA-butiker. EDEKA-butikerna kan beställa från ett brett sortiment bestående av 2 500 olika sorters köttprodukter, pålägg och korvar. Med stöd av den senaste tekniken levererar distributionscentret färskvaror till EDEKA-butikerna tre till sex gånger i veckan.

Lagerhanteringssystemet fungerar som hjärnan och säkerställer att de olika komponenterna och processerna samverkar harmoniskt med varandra.

I distributionscentralen styr den skräddarsydda mjukvarulösningen KiSoft effektivt varuflödet och ser till att hyllorna i EDEKA-butikerna alltid är fulla med färskvaror.

I detaljhandeln måste vissa varor från specifika sortiment transporteras separat från resten. KiSoft säkerställer att ingen blandning sker under plockningen.

Matthias Biermann
Manager, Meat Production, EDEKA Nord

Fördelar med KiSoft Lagerhanteringssystem

Pålitligt
⬥ Skräddarsydd efter dina krav och logistikprocesser
⬥ År av erfarenhet, mer än 1 500 KiSoft-experter
⬥ Allt-i-ett IT system för lagerhantering
Flexibelt
⬥ Allt från en enda källa: från WMS till analys till maskinstyrning
⬥ Snabb anpassning tack vare modulär systemarkitektur
⬥ Expanderbar: KiSoft växer med ditt företag
⬥ Oberoende och kompatibel med alla logistiksystem
Säker investering
⬥ Mjukvaran utvecklas kontinuerligt
⬥ Manuell eller helautomatisk utrullning
⬥ Product lifecycle support inkl retrofits
kisoft lagerhanteringssystem

Effektiv lagerhantering i framkant

Som WMS, planerar, övervakar och optimerar KiSoft alla processer på lagret från mottagning till leverans och allt däremellan. Mjukvaran fungerar med automationsteknik från alla tillverkare och inom många olika sektorer. Det är utmärkt för företagsomfattande utrullningar, till exempel, genom att integrera både manuella och automatiserade lager.

Utvecklad lagerhantering av varuflöde

Som ett lagerstyrningssystem (Warehouse control system, WCS) styr och koordinerar KiSoft varuflödet i automatiserade områden i realtid. Programvaran styr och övervakar även processer och hanterar integreringen av delsystem. Dessutom fungerar KiSoft som en lösning för retrofit av lager med befintlig automationsteknik.

kisoft lagerhanteringssystem
lager-optimering-kisoft-scada

Automatisk lagerhantering från början till slut

Säkerställ maximal prestanda från början till slut för ditt system inklusive maskinstyrning med KiSoft lagerhanteringssystem. Maskinstyrsystemet ser till exempel till att transportörsystem, skyttelsystem och plockrobotar är fininställda till varandra. En visuell översikt för KiSoft-användare tillhandahålls genom SCADA samt CMMS.

Vill du veta mer om vårt lagerhanteringssystem?

Program för Lagerhantering Främjar Asos Datadrivna Beslutsfattande

KiSoft Analytics är mycket mer än ett logistikverktyg, det är också ett BI-verktyg. Den smarta programvaran kan också skapa en tydlig överblick över komplexa processer och deras sammankopplingar.

Oavsett om det är på Internet of Things nivå eller för leverantörskedjan kan Kisoft sammanställda datatrender och prognoser för att främja datadrivna beslut.

Tydligt utformade dashboards inklusive det intuitiva självbetjäningsverktyget säkerställer att rätt information finns tillgänglig när den behövs.

KiSoft Analytics är en SaaS-lösning som kan implementeras i vilken systemmiljö som helst, oavsett utrustning och programvara.

Om du en seriös e-handelsverksamhet behöver du data. KiSoft Analytics förser oss med all viktig information på ett ögonblick. Med en smart grund av data kan vi hantera kraven på Black Friday och alla andra utmaningar som e-handel kommer att medföra i framtiden.

Oliver Kraftsik
Supply Chain Director, Europa ASOS

Praktiska Tillägg för Intelligent Logistik

KiSoft erbjuder praktiska tillägg för att täcka olika behov inom olika branscher. Till exempel tar KiSoft Pack Master hänsyn till kundspecifika krav och beräknar det ideala packningsmönstret när man sätter ihop en beställning för leverans till en butik. KiSoft Sandbox är en stor hjälp som fungerar som en test- och emuleringsmiljö, medan du med KiSoft Pickup and Delivery drar nytta av integrerad transporthantering med spårning av försändelser hela vägen till mottagaren.

KiSoft Lagerhanteringssystem valideras av oberoende institutioner

KiSoft lagerhanteringssystem valideras regelbundet av det berömda Fraunhofer Institute IML (DIN EN ISO 9001-certifierat). På deras onlineportal för logistik-IT warehouse-logistics.com är KiSoft listad som en av de mest omfattande sviterna av logistikmjukvara. Likaså har KiSoft blivit starkt rankad av ARC Advisory Group i internationella studier som en mycket lämplig lösning för WMS och WAC (warehouse automation and control) under många år och har utsetts till branschledande inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vad kan Kisoft Lagerhanteringssystem göra för dina processer?

Vanliga frågor om lagerhanteringssystem

Vad är ett lagerhanteringssystem?

Ett lagerhanteringssystem är en mjukvara som används för att hantera lagersystemet, inklusive registrering, lagring, och distribution av varor.

Vad är WMS system?

WMS står för Warehouse Management System och är en typ av lagerhanteringsmjukvara som hjälper till att planera, koordinera och övervaka lagerfunktioner.

Varför är Kisoft ett optimalt lagerhanteringssystem?

KiSoft är en central mjukvarulösning för lagerhantering som sammanför alla affärsprocesser inom och utanför lagret. Vi erbjuder skräddarsydda mjukvarulösningar för både vertikal integration (som maskinstyrning, lagerstyrning, och lagerhantering) och horisontell integration längs hela värdekedjan, inklusive analyser och transportledning från försäljningsstället till slutkunden.