Automatisk plockning till ditt robotlager

Kraven på kvalitet, effektivitet och prestanda på logistikprocesser ökar. Artikelutbudet växer samtidigt som priser pressas. Dessutom blir utrymme och kvalificerad personal alltmer knapphändig. Detta kräver förstärkning! Med Pick-it-Easy Plockroboten har du en intelligent, helautomatisk plocklösning till hands. Vår kraftfulla AI-robot är idealisk för automatisk plockning av enstaka artiklar. Olika gripdon tillsammans med AI-baserad objektigenkänning och grepppunktsbestämning, driven av Covariant, gör att Pick-it-Easy Plockrobot kan hantera ett brett sortiment av föremål. Låt roboten utföra monotont eller ansträngande arbete på ett tillförlitligt sätt, dygnet runt och frigör dina medarbetare till att fokusera på andra uppgifter.

Vill du veta mer om automatisk plockning?

Fördelad med Pick-it-Easy Plockrobot

AI-baserad plocklösning
⬥ System för kontinuerligt lärande
⬥ Brett utbud av föremål kan hanteras
⬥ Skonsam hantering av omtåliga varor
⬥ Ta bort belastningen på de anställda
Allt-i-ett plocksystem
⬥ Helautomatisk orderuppfyllelse
⬥ Optimal materialflödeskontroll
⬥ Integreras i befintliga system
Hög prestanda
⬥ Hög prestanda och kvalitet dygnet runt
⬥ Hög systemtillgänglighet
⬥ Beprövad industriell lösning
Plockrobot Pick-it-Easy

Plocksystem för ett brett sortiment

Pick-it-Easy Plockrobot greppar på ett tillförlitligt sätt föremål av olika storlekar, vikter och former, såväl som föremål med olika typer av yta och förpackningar: från kubiska, runda och cylindriska föremål till flaskor och polypåsar samt föremål med transparenta ytor eller reflekterande förpackning. Beroende på beställningen kan föremålen placeras snyggt eller slumpmässigt i behållaren. Tack vare sin mångsidighet kan Pick-it-Easy Plockrobot användas i en rad olika branscher, såsom e-handel, livsmedelshandel, elektronik, kosmetika, mode och läkemedel.

AI Robotik för kontinuerlig förbättring

AI robotik gör att den automatiska plockningen kontinuerligt förbättras. Plockroboten använder banbrytande mjukvara för att lokalisera objektets position i behållaren, bestämma den ideala grippunkten och plockningshastigheten. Dessutom kan Pick-it-Easy Robot få tillgång till kollektiv intelligens som görs tillgänglig av molnrobotik. Närhelst en robot skaffar sig ny kunskap görs den tillgänglig för alla andra robotar som implementerats hos våra kunder.

pick-it-easy-robot-picked-jar

Läs om fler smarta robotar till ditt lager

Varför ska du välja vår plockrobot?

Vi stöttar dig genom hela processen, från idé till fungerande robotlösning:

1. Robotkompatibel
Våra mjukvarukonsulter bedömer huruvida dina artiklar är lämpade för robotik.
2. Koncept & Planering
Tillsammans med dig tar vi fram den optimala lösningen för dina behov.
3. Implementering
Ett team av erfarna ramp-up ingenjörer installerar Pick-it-Easy Robot.
4. Customer Service
Vårt partnerskap kvarstår även efter implementeringen.

Vi använder Pick-it-Easy Robot för att ta bort repetitiva uppgifter från våra anställda, så att de kan koncentrera sig på mer komplexa aspekter av distributionsprocessen.

Todd Kleinow
Vice President Strategic Distribution and Operations
McKesson

Relaterade artiklar

Fortsätt läsa om lagerautomation för att ta reda på vad experterna anser vara de viktigaste faktorerna för framgång och de vanligaste hindren att undvika.

Helautomatisk plockning för flexibel butiksleverans - KNAPP

Eftersom det finns ökande krav på hög kvalitet, effektivitet och kapacitet för att leverera varor till butiker, varierar orderkvantiteterna och orderfrekvenserna för varje butik.

blogg - så lyckas du med din lagerautomation

Tre specialister diskuterar de faktorer som leder till framgång och de hinder som kan uppstå vid implementering av lagerautomation.

Vanliga frågor om plockrobotar

Vad är en plockrobot?

En plockrobot är en typ av robot som används för att automatisera plockningen av varor eller föremål från en lagringsenhet eller ett lager.

Vilka fördelar finns det med att använda en plockrobot?

Fördelarna med att använda en plockrobot är att det kan öka hastigheten och effektiviteten i lagret eller logistikcentret, minska risken för fel och skador, samt frigöra personal att utföra andra uppgifter.

Vilka typer av varor kan en plockrobot hantera?

Plockrobotar kan hantera ett brett utbud av varor, från små och lätta föremål till större och tyngre föremål. Plockrobotar kan också anpassas för att hantera känsliga eller sköra föremål.

Hur fungerar en plockrobot?

En plockrobot använder en kombination av sensorer och AI-teknik för att identifiera och plocka föremål från lagerhyllor eller lagringsenhet. Roboten kan använda en mängd olika gripdon för att hantera olika typer av föremål.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Vi hjälper dig oavsett hur ditt behov ser ut.