Tre exempel på AI i logistik

Publicerad på
3 minuter lästid
Inlägget innehåller video

I vår digitala värld levererar varje sensor, varje maskin och varje individ enorma mängder data. Information som sedan går att använda och analysera för att optimera, effektivisera och förbättra flöden och processer. Med hjälp av artificiell intelligens kan mycket av arbetet att dra nytta av data automatiseras. Det gör att AI betraktas som den avgörande trenden för logistikens framtid. Nedan listas tre exempel på hur AI redan skapar mervärde inom logistik.

Artificiell intelligens inom logistik: Från en schackmästare till en optimal lagerdrift

Det var för cirka 25 år sedan som en intelligent algoritm satte världsmästaren Garry Kasparov i schackmatt. Sedan dess har artificiell intelligens blivit allt viktigare, och det gäller även logistiken. Det vi kallar machine learning är otroligt användbart, till exempel när du vill hitta den bästa strategin för att optimera driften av ett logistiksystem.

Mjukvaran redPILOT Operational Excellence Solution innefattar denna typ av smart algoritm. Med hjälp av den kan logistikleverantörer använda sina system med maximal effektivitet hela tiden. Programvaran analyserar befintliga data såsom kapacitet och använder machine learning för att upptäcka ineffektiva processer.

redPILOT software; artificial intelligence; AI logistics; AI in logistics; optimize operation of logistics system

Den hittar sedan olika alternativ för optimering och föreslår dem för användaren. RedPILOT fungerar som en GPS för lagerdrift och beräknar den mest effektiva vägen till det operativa målet. Från service vid exakt rätt tidpunkt till automatiserad personalplanering till dynamisk upptäckt av flaskhalsar.

Allt är i goda händer tack vare robotar med AI

Som barn lär vi oss att hantera olika saker på olika sätt: Vi vet att du kan kasta en mjuk leksak utan att skada den, men en parfymflaska är ömtålig och går sönder. Precis som med oss människor behöver robotar lära sig för att effektivt kunna behandla olika typer av produkter.

 Pick-it-Easy-Robot; picking robot; AI in logistics; intralogistics, single pick; Artificial intelligence in logistics

Artificiell intelligens gör det möjligt för robotar att spara sådan information. Plockroboten Pick-it-Easy Robot har just denna typ av sofistikerad artificiell intelligens. Den speciella AI:n utvecklades i samarbete med Silicon Valley startup-bolaget covariant.ai. Det är särskilt viktigt för ehandeln att roboten kan hantera det mångsidiga, omfattande och ständigt föränderliga produktsortimentet. Även när varor har reflekterande ytor vet roboten exakt var den ska hållas, så att de kan placeras säkert och medvetet i en förpackning.

Men hur lär sig AI egentligen?

AI lär sig på samma sätt som människor, genom att försöka och lära av sina misstag. Med hjälp av speciella övningssmetoder som kallas förstärkningslärande, lär sig AI hur man hanterar olika uppgifter och hur man utvecklar sina egna lösningar. Roboten kommer ihåg framgångsrika handlingar – som att ett par strumpor bäst plockas upp av etiketten – laka så kommer den ihåg de handlingar som inte är framgångsrika. En databaserad erfarenhetspool upprättas, så roboten förbättras och blir mer effektiv under tiden den arbetar.

Project RetailCX - En digital butik

Project Retail CX; Store Automation, In-Store-Fulfillment, Omni-channel, Seamless Commerce, Customer Experience; AI logistics
Det intelligenta, automatiska butikssystemet där fler varor kan lagras på mindre yta och kan drivas helt utan personal.

Så här funkar project RetailCX:

  • Varorna förvaras inuti det stöldsäkra, automatiserade miniatyrlagret.
  • En speciell skanner som är utrustad för machine learning kan läsa även information som inte är maskinläsbar, till exempel avtryck med lotnummer i vanlig text. Detta säkerställer att alla varor lagras på det mest platseffektiva sättet och ger en fullständig överblick över sortimentet.
  • Projekt RetailCX är utrustad med attraktiva pekskärmar för digital skyltning, information och försäljning med självutcheckning och varuautomater dygnet runt. Project RetailCX är mångsidig och går att använda som t.ex. en pop-up butik i ett parkeringshus eller för nano-fulfillment.

https://www.youtube.com/watch?v=zoq2OduClsk&ab_channel=KNAPPAG

3 minuter lästid
Inlägget innehåller video

Dela

Mer Information

Vad är …?

AI står för artificiell intelligens och beskriver datorsystem som kan lära sig och tänka som människor.

Maskininlärning är en gren av AI. Algoritminlärning är databaserat; förutsägelser och beslut fattas utan särskild programmering.

Förstärkningslärande är en populär metod för att träna artificiell intelligens. Det går igenom uppgifter, åtgärder och möjliga lösningar. När det är framgångsrikt belönas AI.