Lagerrobotar – människans bästa vän i effektiv lagerhantering

Publicerad på in Automation, Digitalization, Robot

Idén om robotar, människoliknande maskiner som kan utföra arbete, är långt ifrån ett modernt påfund. Leonardo da Vinci gjorde ritningar på en ”robotriddare” redan på 1400-talet, även om den idag verkar väldigt primitiv. Begreppet kommer från det slaviska ordet robota, som betyder ”tungt, monotont och påtvingat arbete”. Just detta har också alltid varit drivkraften bakom utvecklingen av robotar – att avlasta människor från farliga, tråkiga och alltför tunga arbetsuppgifter.

Den traditionella industriroboten, som programmeras till att utföra en fast sekvens av rörelser för att utföra en arbetsuppgift, har använts i över 60 år, med början inom den amerikanska bilindustrin.

Sedan 2000-talet har utvecklingen av s k autonoma robotar varit explosionsartad. Med det menas robotar som kan processa information, dra slutsatser och agera självständigt baserat på resultaten (som t ex en robotdammsugare). Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan dagens robotar också lära sig att utföra uppgifterna mer effektivt och via Internet of Things (IoT) dela med sig av kunskapen till andra robotar.

Robotar på lagret – varför det?

Det senaste decenniet har svenska företag investerat hundratals miljoner i lösningar för effektiv lagerhantering. Enligt analysföretaget Interact Analysis kommer den globala marknaden att fortsätta växa med nära 13 % per år. Särskilt hög tillväxt förutspår Interact Analysis för lagerrobotar, med svindlande 100 % beräknad marknadsökning per år för avancerade plockrobotar som exempel. Men vilka är egentligen drivkrafterna till att allt fler företag släpper in robotar i lagerlokalen? Här är några av dem:

Fler artiklar och mer plock. Den ökande e-handeln har inneburit att många företag måste ha ett bredare sortiment på lager, för att uppfylla kundernas förväntningar. Dessutom innebär ökningen av direktleveranser att mängden plock av enskilda produkter blir mycket större, jämfört med när leveranserna sker till butik. En hantering som kräver mycket personal, när den sker manuellt.

Kortare ledtider. Att kunna beställa en vara på kvällen och få leveransen dagen efter har förvandlats från en önskedröm till en förväntan i dagens e-handel. Det ställer hårda krav på hög effektivitet dygnet runt i lagerhanteringen.

Utrymmesbrist. Tomtmark för lagerlokaler är hårdvaluta idag, särskilt i geografiskt attraktiva områden. Med ett högautomatiserat robotlager kan ytan användas optimalt, på ett sätt som vore omöjligt för människor att arbeta i.

Konkurrens om medarbetare. När lagret går på högvarv dygnet runt är mänsklig arbetskraft en tung kostnadspost. Dessutom är konkurrensen om kvalificerad lagerpersonal hård på många håll. En investering i lagerrobotar minskar beroendet av personal, men kan också göra arbetsplatsen mer attraktiv ur ett arbetsmiljöperspektiv genom att eliminera tunga och monotona moment.

Robotar på lagret – varför det?

Lagerrobotar som en del av en automationslösning kan ge större produktivitet, högre kvalitet och förbättrad arbetsmiljö i hela lagerprocessen, från godsmottagning via lagring och plock till packning och utleverans. I vårt erbjudande finns flera olika typer av robotar som alla fyller sin specifika funktion på lagret.

Helautomatisk lagerhantering med robot

 

Helautomatisk lagerhantering med robotar (också kallade skyttlar) som sköter in- och utlagring är ett utrymmeseffektivt sätt att lagra och buffra ett stort sortiment av mindre gods.

Vår lösning OSR Shuttle™ Evo kan lagra olika slags behållare och kartonger upp till 50 kg på ett djup av upp till tre behållare i skyttelsystemet. Skyttlarna kan röra sig i flera dimensioner i ställsystemet för att öka effektiviteten och lösningen kan enkelt byggas om och skalas upp när behoven ändras.

Plockrobotar med automatisk plockning och AI

pick-it-easy-robot plockrobot

En plockrobot som automatiskt plockar och packar kundorder i kartong eller på pall har flera fördelar. Den kan plocka dygnet runt utan paus och klarar tunga lyft i obekväma ställningar. Hastighet och typ av artiklar roboten klarar att plocka kan vara en begränsning, men med hjälp av AI-teknologi kan plockroboten lära sig sortimentet och bli bättre med tiden.

Pick-it-Easy Robot är vår kraftfulla robot med Covariant AI för plockning av enstaka artiklar. Olika gripdon, objektigenkänning och greppunktsbestämning gör att roboten garanterar effektiv lagerhantering. Med AI-robotik förbättras den automatiserade plockningen ständigt, och all ny kunskap som en robot förvärvar blir tillgänglig för alla andra robotar som används av våra kunder.

För packning av större volymer på pall finns vår Robotic Universal Picker (RUNPICK), särskilt utvecklad för effektiv lagerhantering och leverans till dagligvaruhandel. RUNPICK gör det möjligt att automatiskt plocka och packa flera enheter samtidigt, utan tunga lyft och i en ordning anpassad för varje butiks layout, för att underlätta uppackning.

Transportrobotar med inbyggd intelligens

En Autonomous Mobile Robot (AMR), eller Automated Guided Vehicle (AGV) som de också kallas, är en robot som transporterar artiklar eller färdiga paket fritt på lagergolvet mellan olika delar av lagerhanteringsprocessen. Den ersätter på så sätt förflyttningar till fots eller med truck och frigör tid för medarbetarna att göra annat.

Vår AMR Open Shuttle är en transportrobot som agerar självständigt med inbyggd intelligens såväl som svärmintelligens. Det innebär att varje robot kan planera sin rutt till målet, upptäcka hinder och undvika dem intuitivt och dessutom samordna arbetet med andra Open Shuttles så att uppgiften kan utföras så snabbt och resurssnålt som möjligt. Open Shuttle finns i flera versioner, för transport av behållare och paket såväl som för hela pallar.