Lagerrobot: Framtidens lösning för effektiv lagerhantering

Publicerad på in Automation, Digitalization, Robot

Att hantera lager effektivt är en komplex uppgift som innefattar flera processer och personer med målet att tillfredsställa kunder genom att leverera rätt beställningar i rätt tid. Nyckeltal, eller KPI:er, spelar en central roll i att mäta och förstå effekten av dessa processer på verksamhetens resultat. Genom att följa upp och analysera dessa nyckeltal kan företag identifiera områden för förbättring och fatta datastyrda, strategiska beslut.

Varför är effektiv lagerhantering viktigt?

Effektiv lagerhantering är avgörande för ett företags övergripande framgång och konkurrenskraft. Det handlar om mycket mer än bara att hålla produkter på hyllorna; det är en komplex balansakt som påverkar nästan alla aspekter av ett företag. Här är några skäl till varför effektiv lagerhantering är så viktig:

  1. Kostnadskontroll: Genom att optimera lagerhanteringen kan företag minska onödiga kostnader associerade med överstockning eller understockning. Effektiv lagerhantering minskar behovet av onödigt stort lagerutrymme och minimerar risken för föråldrade varor, vilket i sin tur sänker lagerkostnaderna och förbättrar lönsamheten.
  2. Förbättrad kundtillfredsställelse: Att ha rätt produkter tillgängliga vid rätt tidpunkt är avgörande för kundtillfredsställelsen. Effektiv lagerhantering ser till att efterfrågade produkter alltid finns i lager, vilket bidrar till snabbare leveranstider och högre servicegrad.
  3. Ökad produktivitet och effektivitet: En välorganiserad lagerhantering optimerar arbetsflöden och minimerar tidsåtgången för att plocka och packa varor. Detta leder till bättre användning av personalresurser och ökad övergripande effektivitet.
  4. Flexibilitet och skalbarhet: I en snabbt föränderlig marknadsmiljö ger effektiv lagerhantering företag möjligheten att snabbt anpassa sig till förändringar i efterfrågan eller andra marknadsförhållanden. Detta gör det möjligt för företag att skala upp eller ned sin verksamhet utan större störningar.
  5. Riskhantering: Genom att följa och analysera lagerdata kan företag identifiera mönster, förutse potentiella problem och fatta informerade beslut. Detta minskar risken för lagerbrist, överstockning och andra lagerrelaterade problem.
  6. Stärkt konkurrenskraft: Företag som hanterar sina lager effektivt kan ofta erbjuda bättre priser, snabbare leveranstider och högre kvalitet på kundservice jämfört med konkurrenter. Detta kan leda till ökad marknadsandel och stärkt varumärke.
  7. Hållbarhet: Effektiv lagerhantering bidrar även till hållbarhetsmål genom att minska avfall, optimera transporter och förbättra resursanvändningen, vilket är allt viktigare för både kunder och företag.

Det senaste decenniet har svenska företag investerat hundratals miljoner i lösningar för effektiv lagerhantering. Enligt analysföretaget Interact Analysis kommer den globala marknaden att fortsätta växa med nära 13 % per år. Särskilt hög tillväxt förutspår Interact Analysis för lagerrobotar, med 100% beräknad marknadsökning per år för avancerade plockrobotar som exempel.

Varför släpper allt fler företag in robotar i lagerlokalen?

Lagerrobotar representerar en banbrytande teknologi som förändrar spelplanen för hur lager opereras. Dessa intelligenta maskiner är designade för att automatisera och effektivisera en rad lageruppgifter, från in- och utlagring av varor till plockning, packning, och transport av produkter inom lagerområdet. Med förmågan att arbeta dygnet runt utan pauser erbjuder de en lösning på många av de utmaningar som traditionell lagerhantering står inför.

Fler artiklar och mer plock. Den ökande e-handeln har inneburit att många företag måste ha ett bredare sortiment på lager, för att uppfylla kundernas förväntningar. Dessutom innebär ökningen av direktleveranser att mängden plock av enskilda produkter blir mycket större, jämfört med när leveranserna sker till butik. En hantering som kräver mycket personal, när den sker manuellt.

Kortare ledtider. Att kunna beställa en vara på kvällen och få leveransen dagen efter har förvandlats från en önskedröm till en förväntan i dagens e-handel. Det ställer hårda krav på hög effektivitet dygnet runt i lagerhanteringen.

Utrymmesbrist. Tomtmark för lagerlokaler är hårdvaluta idag, särskilt i geografiskt attraktiva områden. Med ett högautomatiserat robotlager kan ytan användas optimalt, på ett sätt som vore omöjligt för människor att arbeta i.

Konkurrens om medarbetare. När lagret går på högvarv dygnet runt är mänsklig arbetskraft en tung kostnadspost. Dessutom är konkurrensen om kvalificerad lagerpersonal hård på många håll. En investering i lagerrobotar minskar beroendet av personal, men kan också göra arbetsplatsen mer attraktiv ur ett arbetsmiljöperspektiv genom att eliminera tunga och monotona moment.

Vilka typer av lagerrobotar är avgörande?

Lagerrobotar som en del av en automationslösning kan ge större produktivitet, högre kvalitet och förbättrad arbetsmiljö i hela lagerprocessen, från godsmottagning via lagring och plock till packning och utleverans. I vårt erbjudande finns flera olika typer av robotar som alla fyller sin specifika funktion på lagret.

Helautomatisk lagerhantering med robot

 

Helautomatisk lagerhantering med robotar (också kallade skyttlar) som sköter in- och utlagring är ett utrymmeseffektivt sätt att lagra och buffra ett stort sortiment av mindre gods.

Vår lösning OSR Shuttle™ Evo kan lagra olika slags behållare och kartonger upp till 50 kg på ett djup av upp till tre behållare i skyttelsystemet. Skyttlarna kan röra sig i flera dimensioner i ställsystemet för att öka effektiviteten och lösningen kan enkelt byggas om och skalas upp när behoven ändras.

Plockrobotar med automatisk plockning och AI

pick-it-easy-robot plockrobot

En plockrobot som automatiskt plockar och packar kundorder i kartong eller på pall har flera fördelar. Den kan plocka dygnet runt utan paus och klarar tunga lyft i obekväma ställningar. Hastighet och typ av artiklar roboten klarar att plocka kan vara en begränsning, men med hjälp av AI-teknologi kan plockroboten lära sig sortimentet och bli bättre med tiden.

Pick-it-Easy Robot är vår kraftfulla robot med Covariant AI för plockning av enstaka artiklar. Olika gripdon, objektigenkänning och greppunktsbestämning gör att roboten garanterar effektiv lagerhantering. Med AI-robotik förbättras den automatiserade plockningen ständigt, och all ny kunskap som en robot förvärvar blir tillgänglig för alla andra robotar som används av våra kunder.

För packning av större volymer på pall finns vår Robotic Universal Picker (RUNPICK), särskilt utvecklad för effektiv lagerhantering och leverans till dagligvaruhandel. RUNPICK gör det möjligt att automatiskt plocka och packa flera enheter samtidigt, utan tunga lyft och i en ordning anpassad för varje butiks layout, för att underlätta uppackning.

Transportrobotar med inbyggd intelligens

En Autonomous Mobile Robot (AMR), eller Automated Guided Vehicle (AGV) som de också kallas, är en robot som transporterar artiklar eller färdiga paket fritt på lagergolvet mellan olika delar av lagerhanteringsprocessen. Den ersätter på så sätt förflyttningar till fots eller med truck och frigör tid för medarbetarna att göra annat.

Vår AMR Open Shuttle är en transportrobot som agerar självständigt med inbyggd intelligens såväl som svärmintelligens. Det innebär att varje robot kan planera sin rutt till målet, upptäcka hinder och undvika dem intuitivt och dessutom samordna arbetet med andra Open Shuttles så att uppgiften kan utföras så snabbt och resurssnålt som möjligt. Open Shuttle finns i flera versioner, för transport av behållare och paket såväl som för hela pallar.

Genom att integrera dessa lagerrobotar i lagerhanteringen kan företag inte bara möta dagens logistikutmaningar utan också bygga en flexibel och skalbar infrastruktur som är redo för framtiden. Med fördelarna som högre effektivitet, bättre arbetsmiljö, och lägre driftskostnader, är det tydligt att lagerrobotar står som en central pelare i den nya eran av effektiv lagerhantering.