Open Shuttle Fork utökar produktportföljen med en autonom mobil robot för pallyft

Publicerad på in Robot

Open Shuttle Fork – hårt arbetande, unik och mångsidig.

Gregor Schubert-Lebernegg har varit projektansvarig för Open Shuttle sedan 2012. Vad är din åsikt om utvecklingen av automatiserade guidade fordon (Automated Guided Vehicles, AGV) och autonoma mobila robotar (Autonomous Mobile Robots, AMR)? Vilka är de senaste nyheterna från KNAPP om detta?

Gregor Schubert-Lebernegg: De senaste åren har vi sett en snabb utveckling inom branschen för AMR. Marknaden utvecklades väldigt väl och expanderade. På KNAPP har vi uppfyllt våra kunders behov och vi erbjuder nu en stor portfölj med autonoma fordon inom många olika användningsområden. Med vår senaste produkt, Open Shuttle Fork, har vi nu även en AGV för palltransport. Denna Open Shuttle har en kombination av olika egenskaper som gör den unik på marknaden.

Trucken Open Shuttle Fork har en mycket liten svängradie och passar utmärkt i små lokaler med smala gångar. Det bästa är att du kan köpa den för ett mycket lågt pris.

Gregor_Schubert-Lebernegg_KNAPP-150x150
Gregor Schubert-Lebernegg
Produktchef för Open Shuttle på KNAPP Industry Solutions

Vilka funktioner har Open Shuttle Fork från KNAPP? Vad är så speciellt med den?

Gregor Schubert-Lebernegg: Bara för att nämna några saker så har Open Shuttle Fork till exempel en integrerad 3D-kollisionsdetektering och kan identifiera både stillastående och rörliga hinder. Baserat på denna information så fattar den beslut och planerar vart den ska åka. Open Shuttle Fork är dessutom mycket robust och passar därför mycket bra för användning inom industrin. En annan unik egenskap är den helt elektroniska lyften som är helt annorlunda jämfört med en saxlyft. Det är därför som Open Shuttle Fork kan användas tillsammans med pallar i alla branscher och flytta dem till befintliga transportband. Open Shuttle Fork kan röra sig i alla riktningar och rotera runt sin egen axel. Det innebär att Open Shuttle Fork exempelvis kan röra sig 90 grader från sin ordinarie riktning och lyfta pallar som inte har placerats särskilt noggrant på sin plats. Den kan därmed röra sig i små utrymmen, vilket sparar plats och möjliggör en mer kompakt layout med smalare gångar. Det bästa är att Open Shuttle Fork är mycket prisvärd och har mycket snabba leverans- och installationstider.

autonom mobile robot för pallyft
Den elektriska lyften kan lyfta och ställa ner pallar på en höjd upp till 1 200 mm (47 tum).

Hur kan Open Shuttle Fork användas och inom vilka tillämpningar?

Gregor Schubert-Lebernegg: Några exempel inkluderar intern transport av pallar, leverans till arbetsstationer för exempelvis dekantering, transportjobb på både varumottagning och varuutlämning samt tillämpningar på ett pallager. Ett annat användningsområde kan vara inom mobil orderhantering. Det finns fortfarande många lager där man manuellt plockar från pallar. Även här kan Open Shuttle Fork vara till stor nytta genom att stödja denna typ av processer, vilket är mycket värdefullt för våra kunder. Funktionaliteten inkluderar även att flytta pallar till eller från system med transportband.

open-shuttle-fork-i-stallage
Open Shuttle Fork kan användas för många olika tillämpningar. Smart teknik gör den autonoma mobila roboten smidig och säker att använda i närheten av människor och andra fordon.

Nummer och fakta om KNAPPs AGV för pall

 • Hastighet: upp till 1,5 m/s (5 fot/s)
 • Pallgafflar för att lyfta föremål från golvet
 • Integrerad elektrisk lyft
  (0 till 1 200 mm) (0 till 47 tum)
 • Fungerar till flera olika lastbärare (pallar,
  hyllor, speciella lastbärare o.s.v.)
 • Lastbärare: upp till 1 200 x 1 000 mm (47 x 39 tum)
 • Maximal last på upp till 1 300 kg (2 900 pund)
 • Ungefärlig laddningstid på 60 minuter
 • Batteritid vid kontinuerlig användning
  är upp till åtta timmar
 • Upptäcker naturliga konturer
 • Säker för personal
 • 3D-kollisionsdetektering
 • Automatisk upptäckt av pallar

Navigering och styrning av AGV

Hur navigerar Open Shuttle Fork?

Gregor Schubert-Lebernegg:

Open Shuttle Forks navigering är baserad på SLAM-teknik (Simultaneous Localization and Mapping). Naturliga konturer upptäcks, sparas och jämförs kontinuerligt med kända konturer på färdvägen. Pallyften vet därför alltid vart den befinner sig. Tack vare det kan Open Shuttle Fork börja användas omedelbart, utan att förändra eller anpassa den befintliga infrastrukturen.

Thomas Ulz: Lokalisering fungerar utan ytterligare markeringar, helt enkelt baserat på befintliga konturer. Induktionsslingor eller andra typer av visuella markeringar krävs inte. AMR:s laserscanner läser helt enkelt befintliga konturer. Open Shuttle Fork navigerar genom sin omgivning baserat på lokaliseringen. Fordonet använder sig av virtuella linjer eller spår, som anges och hanteras i vår mjukvara.

Den automatiserade guidade pallyften hanteras av KiSoft FCS software. Det säkerställer en smidig fordonstrafik och en optimerad tilldelning av transportjobb.

KNAPP_Thomas_Ulz-150x150
Thomas Ulz
Chef för mjukvaruutveckling på KNAPP Industry Solutions

Mr. Ulz, du är chef för avdelningen som utvecklar mjukvara på KNAPP Industry Solutions. Berätta mer om mjukvaran som används i Open Shuttles.

Thomas Ulz: Open Shuttle Fork hanteras av mjukvaran KiSoft FCS. KiSoft Fleet Control System (FCS) är den centraliserade instansen för att koordinera en flotta med autonoma mobila robotar. KiSoft säkerställer att flottans trafik flyter smidigt och att transportbeställningarna tilldelas optimalt. Detta åstadkommes genom att planera och reservera färdvägarna precist samt genom en korrekt kommunikation av kommandon till AMR:er, som sedan utför dessa kommandon. Färdvägarna existerar endast i mjukvaran och är därmed virtuella. Du kan jämföra funktionaliteten hos KiSoft FCS med ett flygkontrollsystem, där de mycket precisa riktningarna säkerställer ett smidigt och effektivt trafikflöde.

KiSoft_FCS_KNAPP_fleetmanagement_software_routes_AMR_AGV-552x311
Det är mycket enkelt att anpassa de autonoma mobila robotarnas färdvägar.

Hur tilldelas kommandon?

Thomas Ulz: KiSoft FCS kan kombineras med KNAPPs system och andra värdsystem eller användas fristående. Kommandon tilldelas med hänsyn till alla tillgängliga AMR:er, alla angivna färdvägar, nuvarande trafik och situation samt framtida arbetsbelastning. Det resulterar i ett optimerat arbetsflöde och genomströmning i hela systemet.

Vad kan kontrolleras med KiSoft FCS?

Thomas Ulz: Naturligtvis fungerar flottans kontrollsystem bäst med KNAPPs AMR:er. Det inkluderar Open Shuttles för transportering av behållare, Open Shuttle Fork, våra AGV för pallar och Open Shuttle Store. Gränssnitt som VDA 5050 gör att mjukvaran kan kontrollera AMR:er från andra tillverkare. Systemet kan också hantera manuella transportresurser som exempelvis pallyftar. En definitiv fördel med KiSoft FCS är dess skalbarhet. Det gäller inte bara för flottans storlek och förmågan att styra flera fordon med det linjebaserade systemet, utan även den skalbarhet som uppnås genom att lägga till ytterligare fordon.

amr robot open shuttle
Genom att använda flottans kontrollsystem KiSoft FCS kan du se och styra en mängd olika transportresurser.

Det var mycket information om Open Shuttle Fork. Hur gör man för att få tillgång till de autonoma mobila robotarna till sitt lager?

Gregor Schubert-Lebernegg: Vi har två olika sätt att hantera detta. Det ena sättet är att köpa och hämta Open Shuttles själv. Vi erbjuder utbildningar för detta. Efter slutförd utbildning kan kunden själv starta AMR och ange sina egna användningsområden för mjukvaran och göra förändringar. Det alternativet har ett fast pris per fordon samt en månadsavgift, där service och underhåll ingår. Å andra sidan är KNAPPs specialitet att utveckla specialanpassade allt-i-ett-lösningar med den allra bästa mjukvaran och tekniken. Kostnaden för dessa projekt beror naturligtvis på den specifika lösningen. Om du bara vill komma igång med automatisering eller behöver hjälp under perioder med hög belastning kan Open Shuttles även hyras eller leasas.