KiSoft FCS - Fleet Control System

I dagens lager eller produktionsanläggningar används många olika sorters lagerfordon för transporter från A till B. Detta resulterar i en blandad flotta, även från olika tillverkare, som kan vara allt från gaffeltruckar och liknande som är helt styrda av en person till helt autonoma mobila robotar (AMR).

Vårt KiSoft Fleet Control System, KiSoft FCS förkortat, gör det möjligt för dig att se, hantera och kontrollera en mångsidig flotta med hjälp av en enda programvara. Utrustad med KiSoft FCS kan du hantera alla transportordrar för alla lagerfordon, vare sig de är automatiska eller manuella.

KiSoft_FCS_KNAPP_fleetmanagement_software_coordination_fleet

Funktionaliteten hos KiSoft FCS är jämförbar med ett flygkontrollsystem, där mycket exakta direktiv från systemet säkerställer ett smidigt och effektivt trafikflöde.

KNAPP_Thomas_Ulz-150x150
Thomas Ulz
Director, Software Development, KNAPP Industry Solutions

KiSoft FCS och digital twin: Virtuell simulering säkerställer effektivitet

KiSoft FCS har en digital twin för att göra det möjligt att simulera och testa inte bara nya system utan även eventuella ändringar som görs i processer och befintliga system innan de används i den verkliga miljön. Vill du testa och se vilka effekterna av att lägga till ytterligare en autonom mobil robot skulle bli? Eller kanske vill du se om en förändring av leveranspositionen skulle påverka transporten tidsmässigt. Med den digitala tvillingen kan du kontrollera ändringarna i fleet control system i förväg. Programvaran för hantering av fordonsparken kan hanteras intuitivt. Du kan snabbt och enkelt tillämpa testresultaten på din nästa systemstart.

fleetmanagement_software_digital_twin-knapp-kisoft-fcs

Vill du optimera dina transportprocesser med KiSoft FCS?

Intelligent fleet management system för din fordonspark

KiSoft FCS gör det möjligt att effektivt se och kontrollera alla tillgängliga transportresurser. Det kan vara olika AMR, från olika tillverkare, men också manuella transportprocesser som en gaffeltruck. Vår mjukvara är naturligtvis också en perfekt match för våra KNAPP Open Shuttles. I lagret eller produktionsanläggningen transporterar Open Shuttles kartonger, behållare och pallar – var och när de än behövs.

Du bestämmer hur din Open Shuttle-flotta ska se ut. Du kan ha två eller fler än 30 – storleken på flottan kan anpassas till ditt nuvarande behov och ändras när som helst.

AMR robot Open Shuttle
KiSoft_FCS_KNAPP_fleetmanagement_software_routes_AMR_AGV-552x311

Intelligent trafikledning

Fleet Control System hanterar och övervakar alla rutter som är möjliga för AMR:erna. Ur detta väljer KiSoft FCS automatiskt den mest lämpliga rutten för respektive fordon. För att öka effektiviteten är rutterna utformade för att tillåta dubbla cykler. Fordonen reagerar snabbt på hinder och anpassar omedelbart sin rutt för att undvika en dödlägessituation.

Intelligent orderhantering

KiSoft FCS hanterar alla transportordrar och distribuerar dem till transportresurserna. När man tilldelar beställningarna till fordonen beaktas följande parametrar:

  • Distans
  • Energi
  • Övriga kommande transportordrar

Prioriteringen av beställningarna är fritt valbar och utförs som du vill ha den.

KiSoft_FCS_KNAPP_fleetmanagement_software_dashboards-552x311
KiSoft_FCS_KNAPP_Fleetmanagement_Software-552x311

Enkel, snabb integration

Det går snabbt och enkelt att integrera programvaran för hantering av fordonsparken. KiSoft FCS kombineras perfekt med andra KNAPP-system. Tack vare standardgränssnitt kan mjukvaran för fleet control även integreras i externa system. Vill du kontrollera olika typer av AMR med en mjukvara? Detta är inte heller ett problem. Med KiSoft FCS stödjer vi VDA 5050-gränssnittet bland annat som controller och agent. Programvaran kan också användas fristående. Genereringen av order baseras på definierade processer eller sensorsignaler.

Fördelar med KiSoft FCS

Flexibelt
Hantera alla dina transportordrar och alla dina lagerfordon med flexibilitet och stil
Simulering
Använd den digitala tvillingen för ett optimerat och produktivt system på kortast möjliga tid
Plug and play
Som en fristående lösning eller integrerad i KNAPP-system och andra hostsystem

Tillämpningsområde

Autonom mobil robot (AMR)
Styrning och övervakning av autonoma mobila robotar
Blandade flottor
Kontroll av blandade flottor (VDA 5050)
Manuella transportresurser
Orderhantering för manuellt manövrerade transportresurser
Open Shuttle Store
Styrning av lagringssystemet Open Shuttle Store

Vill du veta vad vi kan göra för dig?