Så lyckas du med din lageroptimering

Publicerad på in Automation

Vad är lageroptimering?

Lageroptimering syftar till att uppnå en rätt balans mellan tillgängliga lagervaror och verksamhetens mål. För att lyckas måste man ta hänsyn till efterfrågans och producenternas volatilitet.

Att lageroptimering är en av de största logistiktrenderna just nu har knappast undgått någon.

I takt med att kraven på snabbare och mer effektiv lagerhantering ökar har allt fler företag börjat utforska automatiseringstekniker som robotar och AI för att optimera sin lagerhantering.

Automationsprojekt i framkanten av lageroptimering

I en rapport av Interact Analysis beräknas den globala automationsmarknaden mer än fördubblas från 2020 till 2025 och varje vecka kan vi läsa om nya, spektakulära automationsinvesteringar bland svenska företag.

Men hur lyckas man med sitt lageroptimering och får den effekt man hoppats på?

Vi har pratat med tre verkliga experter inom området om framgångsfaktorer och fallgropar inom automationsprojekt.

Experterna

Maria Johansson, Insitepart solutios

Maria Johansson har många år som logistikkonsult bakom sig och är numera VD för Insitepart Solutions samt styrelseledamot i logistikföreningen Plan.

Tomas Blomberg, SWECO

Tomas Blomberg har arbetat med lagerprocesser på Ahlsell i 20 år och är sedan 3 år tillbaka verksam som logistikkonsult på SWECO.

Jan Carstens

John Carstens arbetar som logistikkonsult på danska Langebaek, ett konsultbolag med särskild inriktning på intralogistik.

Lageroptimeringens process i 4 steg

John Castens, Maria Johansson och Tomas Blomberg har alla tre många år erfarenhet av intralogistik och sett lagertrenderna komma och gå. De är överens om att de senaste åren har inneburit ett ökat fokus på lagret som strategisk resurs. Och att Covid-19 har accentuerat den utvecklingen ytterligare.

”För några år sen var det just-in-time som gällde, men nu inser fler och fler företag att det ett ganska sårbart system när leveransupplevelsen är en viktig konkurrensfaktor”

Tomas Blomberg
Logistikkonsult, SWECO

Krav på snabba leveranser och en ökad andel e-handel är ett par viktiga drivkrafter för lageroptimering. Men även arbetsmiljökrav och brist på kompetent lagerpersonal. Maria Johansson är VD på drift- och bemanningsföretaget Insitepart Solutions upplever utmaningarna på nära håll:

”I vissa geografiska områden är det jättesvårt att rekrytera lagerpersonal och personalomsättningen är ofta hög. Det blir förstås ett hinder för att kunna expandera sin lagerverksamhet.”

Maria Johansson
VD, Insitepart Solutions

För många företag är en naturlig lösning på utmaningarna att dra igång ett projekt för att automatisera hela eller delar av lagerverksamheten, en stor investering i både pengar och tid. Men hur navigerar man rätt genom ett automationsprojekts olika faser?

Här kommer några goda råd från våra tre experter.

Steg 1: Analys

Maria, Tomas och John är överens om analysfasens stora betydelse för att lyckas med sitt automationsprojekt. Att definiera vilket behov optimering ska fylla, vare sig det är att möjliggöra tillväxt, spara utrymme eller förbättra kundupplevelse, påverkar vilken automationslösning som passar bäst. Det är också viktigt att tänka framåt och sätta upp olika scenarios för hur verksamheten kan komma att utvecklas, för att inte låsa in sig i en icke-flexibel lösning.

Samtidigt får inte analysfasen bli för lång, betonar Maria Johansson: ”E-handel är en snabb sport och ett förlorat år kan vara förödande. Därför måste man sätta till resurser för att komma till ett underbyggt beslut snabbt.”

Steg 2: Val av lösning

Baserat på resultatet av analysen är nästa steg att formulera kravspecifikation och begära in offerter från automationsleverantörer. Här är det viktigt att inte låsa sig för en viss lösning för tidigt, menar Tomas Blomberg. ”Det är lätt att utgå från en viss teknisk lösning och låsa fast sig där. Men det som funkar på ett lager funkar inte på ett annat. Man måste alltid utgå från processerna.”

Förutom hur lösningen svarar upp mot de effekter man önskar uppnå är faktorer som branschkunskap, referenser, och samarbetsförmåga viktiga parametrar vid val av automationsleverantör.

”Hållbarhet har också blivit en viktig dimension, som
t ex energiförbrukning. Och inte minst att ha dokumentation på det”

John Carstens
Logistikkonsult, Langebaek

Dessutom är det viktigt att se bortom själva implementeringen, säger de tre experterna. Tillgänglig och effektiv support kan vara avgörande för att inte förlora värdefull driftstid.

”Bygga tekniken kan många göra, men att vänta länge på service medan maskinen står still kan du förlora väldigt mycket business på”, fortsätter John Carstens.

Steg 3: Implementering

Att som kund tro att man kan luta sig tillbaka när lösningen är vald är livsfarligt för ett lyckat automationsprojekt, menar John, Maria och Tomas. Att omvandla ett manuellt lager till ett automatiserat är lika mycket ett förändringsprojekt för organisationen som en implementation av ny teknik.

Arbetssätt och flöden kommer att förändras och det är viktigt att avsätta tillräckligt med resurser för kommunikation och utbildning för att få ut de positiva effekter man vill. Ofta kan det vara en fördel att ha kvar konsultstödet, men organisationen måste också ta ett tydligt ägandeskap över lageroptimeringen.

”Det är en viktig resa för kunden, att mogna i processen. Investeringsbeslutet sker ofta högt upp i organisationen, men ägandeskapet måste ända ner på golvet”, säger Maria Johansson.

Steg 4: Test

När automationslösningen är färdigbyggd inleds testfasen, ett ofta utmanande steg enligt våra experter och de betonar alla vikten av att vara överens om testplanen redan från början.

”För att inte få problem senare måste man sätta ambitioner och bestämma leverabler för testen tillsammans i kontraktskrivandet. 80 % av testarbetet är att förbereda sig för vad som ska testas”, säger Tomas Blomberg.

Kommer automationstrenden att fortsätta?

Avslutningsvis bad vi våra experter att spekulera kring framtiden för lager. Kommer manuella lager att helt försvinna om några år?

Nej, troligen inte. Även om de tror att investeringarna kommer att fortsätta öka, särskilt inom den tillverkande industrin som hittills legat en bit efter detaljhandel och grossister så finns det en gräns för vad som är rimligt att automatisera.

”Det är klart lagerautomation har baksidor också. Det ökar hastigheten, men minskar flexibiliteten. När du slår i taket för lösningen hjälper det inte hur många lagerarbetare du anställer.”

Maria Johansson

Experterna sammanfattar

Det är tydligt att lageroptimering är en viktig faktor för företag som vill förbättra sin logistik och effektivitet. Automatiseringstekniker som robotar och AI har potentialen att revolutionera lagerhanteringen, men det är viktigt att ha en strategisk och flexibel plan för att undvika överautomatisering och ta hänsyn till förändringar i verksamheten.

Främst är det viktigt av att sätta upp effektmål för lösningen och vara flexibel vid valet av lösning, men implementerings- och testfaserna är också avgörande för att säkerställa en smidig övergång och att uppnå önskade resultat. Som Maria nämner, även ifall investeringar i automatisering förväntas öka, finns där en gräns för vad som är rimligt att automatisera och manuella lager förväntas inte försvinna helt.

Avslutningsvis sammanfattar Tomas sina bästa råd för lageroptimering och för att lyckas med automationsprojekt:

Tomas Blombergs bästa råd för att lyckas med din lageroptimering

1. Sätt upp effektmål för lösningen och inte bara produktivitetsmål.

2. Kill your darlings och lås inte fast er i en cool teknisk lösning.

3. Överautomatisera inte.

4. Tänk in systemstödet från början, det är möjliggöraren för hela lösningen.

Frågor att ställa sig själv inför
ett automationsprojekt
enligt John Carstens

Ska vi verkligen automatisera?

Hur mycket ska vi automatisera?

Har vi tillräcklig data för att kunna
välja den bästa lösningen?

Är organisationen mogen att
genomföra förändringen?