Copyright © KNAPP AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet i samsvar med opphavsretten. Innholdet på denne siden kan ikke reproduseres i noen form eller bearbeides, dupliseres eller distribueres ved hjelp av elektroniske system uten skriftlig tillatelse fra KNAPP AB såfremt ikke noe motsatt har blitt registrert.

Filer fra dette nettstedet kan lastes ned, skrives ut eller lagres eksklusivt for privat bruk. All annen bruk, spesielt hyperlenker eller gjengivelse av nettstedet (selv delvis) krever KNAPP ABs skriftlige tillatelse på forhånd.

Unntatt fra ansvar

Dette nettstedet viser den midlertidige tilstanden for en kontinuerlig arbeidsprosess. Selv om den største forsiktighet tas ved samling av informasjon på våre nettsteder kan KNAPP AB ikke garantere at den er oppdatert, korrekt eller fullstendig. Dette gjelder selv for direkte eller indirekte lenker på dette nettstedet. KNAPP AB tar ikke ansvar for innhold på sider som nås ved å klikke på slike lenker.

Under ingen omstendigheter kan KNAPP AB holdes ansvarlig for noen type skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av informasjon som skaffes til veie her, enten det er en direkte eller indirekte skade / etterfølgende skade, inkludert tap av inntekter eller skade som følge av tap av data.

Vi forbeholder oss retten til å endre informasjon uten varsel. Alle tilbud kan komme til å bli endret og er ikke bindende.

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen utan föregående meddelande. Alla erbjudanden kan komma att ändras och är icke bindande.