Copyright © KNAPP AB. All rights reserved

Indholdet på dette websted er beskyttet af ophavsret. Indholdet på denne side må ikke gengives i nogen form eller behandles, duplikeres eller distribueres ved hjælp af elektroniske systemer uden skriftlig tilladelse fra KNAPP AB, medmindre andet er angivet.

Filer fra dette websted kan downloades, udskrives eller gemmes udelukkende til privat brug. Al anden brug, især oprettelse af hyperlinks eller indramning af webstedet (også delvist), kræver KNAPP AB’s forudgående skriftlige godkendelse.

Ansvarsfritagelse

Dette websted viser den midlertidige tilstand af en kontinuerlig arbejdsproces. Selvom der er udvist den største omhu ved at samle informationen på vores websteder, kan KNAPP AB ikke garantere, at den er opdateret, korrekt eller fuldstændig. Dette gælder også for direkte eller indirekte links på dette websted. KNAPP AB er ikke ansvarlig for indholdet på de sider, der åbnes ved at klikke på sådanne links.

KNAPP AB kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen form for skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af oplysningerne her, for så vidt gælder den direkte eller indirekte skade / efterfølgende skade, herunder indtægtstab, eller skade som et resultat af tab af data.

Vi forbeholder os retten til at ændre oplysningerne uden forudgående varsel. Alle tilbud kan ændres og er ikke-bindende.
kan komma att ändras och är icke bindande.