KNAPP firar ett lyckat år av teknologi

Press Release: Publicerad på in Nyheter

För KNAPP  har året varit ett av de mest händelserika, och återigen ett av de mest lyckade. Trots de svåra tiderna så växte företagets omsättning med enorma summor. Och desto svårare tider, desto viktigare är det att ha den rätta partnern vid din sida. Samarbete med kunder, anställda och samhället är därför viktiga delar av företagets strategi. Det utmärkta resultatet för räkenskapsåret 2021 / 2022 låter företaget fortsätta investera i ny teknik och utöka sitt globala nätverk med dotterbolag.

Hög efterfrågan på automatisering i hela världen

Automatisering och digitalisering i hela värdekedjan fortsätter att vara en trend globalt. Detta beror på mycket dynamiska leveranskedjor, stark tillväxt inom ehandel, fortsatt brist på arbetskraft samt urbanisering. Den ökade efterfrågan på automatiserade lösningar för lager och logistikmjukvara speglas av det mycket lyckade affärsåret för automationsexperten KNAPP. Den 31 mars rapporterade företaget en försäljning på 1,6 miljarder euro (jämfört med 1,06 miljarder euro föregående år), en betydande ökning. Beställningarna ökade särskilt mycket i Europa, exempelvis i Nederländerna, Storbritannien och Italien, där flera stora, automatiserade distributionscenter implementerades för flera välkända online-återförsäljare. Nordamerika har också blivit en viktig pelare i KNAPP-gruppen: De största namnen inom handel och livsmedel förlitar sig på teknik från KNAPP. I andra delar av världen märktes automatiseringstrenden också, med ökad försäljning i Latinamerika, Asien, Australien och Sydafrika. Totalt har antalet beställningar ökat med 23 procent från föregående år, med en nivå på 2,2 miljarder euro. Vinsten eller förlusten på ordinarie aktiviteter uppgick till 167,2 miljoner euro (föregående år: 84,5 miljoner euro).

Innovationer för varje länk i värdekedjan

Trenden att automatisera och digitalisera speglas även i KNAPPs portfölj med automationslösningar. KNAPP har utvecklat flera nya innovativa lagerlösningar som hjälper dem att effektivt uppfylla marknadens efterfrågan och deras kunders behov. “Det här är ett år av ny teknik, robotar, nya typer av sorterare och omfattande mjukvarulösningar. Vi gör det möjligt för våra kunder att förstå de komplexa processerna i sina leveranskedjor så att de kan styra dem optimalt och generera konkurrensfördelar.” säger KNAPPs driftchef Franz Mathi. KNAPP har ett antal viktiga innovationer. Inom det industriella affärsområdet har ett nytt automatiskt lagringssystem och autonoma robotar för palltransport utvecklats. Inom ehandel och mode har ett system med transportfickor som automatiskt matar ut gods till en behållare blivit populärt. Det levereras också snabbt. Ett av de hetaste ämnena är automatisering i och omkring stadsområden. Här erbjuder KNAPP små och kompakta automatiserade lager, så kallade mikro- och nanouppfyllelsecenter, där kunder kan hämta eller ta emot sina beställningar på mellan tio till trettio minuter. Dessa system är mycket väletablerade i livsmedelsbranschen men börjar även bli populära inom andra branscher. En annan innovation inom livsmedelsbranschen är KNAPPs helautomatiska palleteringssystem Robotic Universal Picker, som hanterar de tunga lyften och säkerställer leveranserna av livsmedel. Det finns även nya innovationer på marknaden inom branscherna för läkemedel och sjukvård: En dispenser för blåsförpackningar doserar säkert och exakt en veckas doser med medicin åt patienter så att sjukvårdspersonal får tid till andra uppgifter. KNAPP har också börjat uppmärksammas för sin mjukvara och utökar rejält sin egen portfölj med mjukvara runt märket KiSoft: “Med vår mjukvara länkar vi samman alla steg i värdekedjan. Detta ger våra kunder de detaljer som de behöver och ger dem tillgång till data som de annars inte skulle haft,” summerar Mathi.

Automatisering är en fråga om förtroende

På KNAPP ger vi våra partners den högsta prioriteten. Som teknikpartner erbjuder KNAPP stora kunskaper från olika branscher och värdekedjor. Med en metodisk syn på konsulttjänster avgör vi exakt vilken teknik som ska användas och skapar därmed det största möjliga värdet för kunden. I slutändan är automatisering en fråga om förtroende, påpekar KNAPPs vd Gerald Hofer. “Våra kunder gör stora investeringar som måste ge utdelning i många års tid. Som en stark partner arbetar vi långsiktigt tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem att optimera alla sina processer, oavsett om detta gäller data eller maskiner.” För KNAPP innebär optimering också att installationer som varit i drift i 15 eller 20 år kan fortsätta vara produktiva i 15 år till genom olika typer av uppgraderingar. “Det är mycket viktigt för oss att prioritera användningen av befintliga system istället för att bygga nya. Vid uppgraderingar utrustar vi system som tillhandahåller väsentliga tjänster, som exempelvis grossistförsäljning av läkemedel, med den senaste tekniken. Dessutom blir det möjligt för våra kunder att maximera sina företags lönsamhet och säkerställa att människor har fortsatt tillgång till livsmedel, medicin och andra varor som våra kunder tillhandahåller,” säger Hofer.

Framtidsutsikt: Många beställningar säkerställer en fortsatt tillväxt

I slutet av mars 2022 hade KNAPP 6 261 anställda i hela världen. 3 625 av dessa arbetar i Österrike och antalet fortsätter att öka. “Förra året meddelade vi att vi skulle anställa 1 000 nya arbetare, och det har vi gjort. Men vi har fortfarande inte slutat leta efter flera medarbetare,” säger KNAPPs ekonomichef Christian Grabner. “Vi letar fortfarande efter medarbetare med utbildningar inom mekatronik, elektronik, mjukvara, PLC-programmering, ekonomi och projektstyrning samt drifttekniker som är beredda att resa till våra anläggningar i hela världen.” Ytterligare investeringar görs för att utöka företagets anläggningar i Hart bei Graz, Leoben, Dobl, Raaba-Grambach, Klagenfurt och Wien i Österrike samt inom vårt nätverk med 62 internationella kontor.

KNAPP AG (grupp) 2021/22* Förändring 2020/21*
Omsättning i t euro 1 666,14 57,1 % 1 060,61
Mottagna beställningar i t euro 2 220,74 22,7 % 1 809,65
EBITDA i t euro 212,10 92,6 % 110,12
EBIT i t euro 177,93 124,8 % 79,15
EBT i t euro 167,20 97,8 % 84,52
Investeringar 79 77,0 % 44,63
Eget kapital i t euro 332,32 39,1 % 238,86
Anställda 6 261 18,4 % 5 286

*Verksamhetsår 1 april till 31 mars

Presskontakt

Kristin Näs, Marketing
press.se@knapp.com
Tel: +46 733 40 58 31