Fokus på hållbarhet och snabba plock när Brøderne Dahl investerar för framtiden

Kundcase, Video: Publicerad på in Wholesale

I över 100 år har grossistföretaget Brøderne Dahl levererat rör, ventiler, kopplingar och mängder av andra slags produkter till nybyggen och renoveringar över hela Norge. Affärsidén har alltid varit densamma, men verksamheten, och kundernas krav, har utvecklats i takt med tiden. Sortimentet har breddats, näthandeln ökat och ledtiderna i lagerhanteringen blivit allt kortare. För Brøderne Dahl blev en automationslösning från KNAPP en viktig del av vägen framåt.

För ett grossistföretag som Brøderne Dahl är logistik inte en av många funktioner. Det är själva hjärtat av verksamheten. Från det stora centrallagret strax söder om Oslo hanteras varje dag upp till 20 000 orderrader ur sortimentet av 25 000 artiklar, från flera meter långa rör till pyttesmå skruvar och brickor. Och med skyhöga krav på snabba och säkra leveranser.

För mig är logistiken det enskilt viktigaste i vårt företag. Allt handlar om logistik. Det är där vi kan skilja oss från konkurrenterna och ge kunderna upplevelsen att vilja handla just hos oss.

Ingar Bystrøm, Logistikdirektör, Brøderne Dahl

broderne-dahl-osr-shuttle-automatiskt-lagersystem
45-50 % av den dagliga ordervolymen hanteras av OSR Shuttle™ Evo 2D med 66 skyttlar.

Utmaningen – ett bredare sortiment och ett krympande plockfönster

Genom åren har Dahls verksamhet vuxit, sortimentet har breddats och nya produkter tillkommit. Dessutom har den ökande andelen näthandel förändrat sättet kunderna beställer sina varor.

Kunderna beställer så sent som möjligt, gärna på kvällen efter arbetsdagens slut. Samtidigt vill man ha produkterna på plats när man börjar jobba igen nästa dag. Det kan tyckas frustrerande, men vi ser det som en utmaning och en möjlighet att skilja oss från konkurrenterna.

Ingar Bystrøm, Logistikdirektör, Brøderne Dahl

 

Kundernas krav har gett Dahl mindre tid att plocka varorna, samtidigt som verksamheten växer och behovet av kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar lagerhantering ökar. Därför behövde Dahl nya tekniska lösningar som stöttar utvecklingen. Som till exempel en automatiserad anläggning för hantering av små produkter.

broderne-dahl-pick-it-easy-workstaiton
Pick-it-Easy goods-to-person plockstationer med 4-5 gånger snabbare plockning.
broderne-dahl-cartoon-handling-system
Helautomatiserad kartonghantering justerar kartongens höjd efter innehållet för hållbara leveranser.

Lösningen – Automation med flexibilitet och skalbarhet

Att bygga ut lagret för att kunna hantera större volymer var inte möjligt. Därför måste den nya automationslösningen anpassas till den existerande ytan. Det var också viktigt för Dahl att lösningen skulle fungera i många år framöver och därför vara flexibel och skalbar. Man övervägde flera leverantörer innan valet föll på KNAPP och en lösning för lagring, plockning och packning av mindre gods centrerad runt en OSR shuttle Evo 2D med 66 skyttlar.

I varumottagningen dekanteras inkommande gods och sorteras i backar för transport in i skyttelsystemet.

Orderinformation från Dahls WMS förs över till Knapps WCS-system KiSoft som prioriterar plockningsuppdragen.

Plockning och packning sker antingen i pick-it-easy roboten eller i någon av lagrets 3 pick-it-easy stationer.

I maskinen för förslutning och märkning anpassas lådans storlek efter innehållet och en etikett med fraktuppgifter och innehåll sätts på.

Det färdigpackade och märkta godset förs sedan tillbaka in i OSR shuttle Evo för mellanlagring eller direkt till sortering för lastning och utleverans.

I systemet ingår också en housekeeping station för felsökning och kvalitetskontroll.

Den nya automationslösningen togs i drift hösten 2021. Idag hanteras 45 % av sortiment i automationslösningen från KNAPP, motsvarande 50 % av den totala volymen orderrader.

broderne-dahl-processen

Pick-it-easy robot med AI

En del av den nya lösningen som väcker särskild uppmärksamhet är Pick-it-easy-roboten med AI från Covariant. Dahls sortiment har stora variationer i produkternas storlek och form, vilket är en utmaning för plockroboten. Med hjälp av AI lär sig roboten att plocka olika former och ytor och informationen delas med alla pick-it-easy robotar i hela världen.

Det fanns till en början en viss osäkerhet kring hur lagerpersonalen skulle reagera på sin nya medarbetare, säger logistikutvecklingschefen Thomas Rønningen.

Vi har aldrig haft en robot på lagret förut, men det har gått bättre än förväntat. Efterhand har alla blivit väldigt intresserade och nyfikna. Och efter sex månader märker vi hur roboten kan hantera en större och större andel av produkterna, mer än vi hade förväntat oss.

Thomas Rønningen, Logistikutvecklingschef, Brøderne Dahl

broderne-dahl-pick-it-easy-robot-1
Pick-it-Ease Robot med AI från Silicon Valley start-up Covariant.
broderne-dahl-pick-it-easy-robot-2
Roboten lär sig plocka olika former och ytor och delar informationen med andra Pick-it-Easy robotar globalt.

Hållbarhet – ett viktigt mål för Dahl

Att minska klimatavtrycket i logistikverksamheten var ett viktigt mål i projektet för Dahl. Automationslösningen från Knapp möjliggjorde att minska mängden kollin till kund genom en samlad och effektiv plockprocess. Den nya automatiserade lådstängaren anpassar dessutom höjden på varje efter innehållet, vilket sparar emballage och fyllnadsmaterial. Och mindre luft i lådorna innebär också mindre belastning på miljön genom transporter. Dessutom används inte längre följesedlar utan all information skrivs på etiketten vid märkning. Det gör att pappersanvändningen på lagret har minskat.

Innan hade vi flera olika platser på lagret där vi plockade små produkter, vilket innebar att produkterna delades upp i fler kollin. Att vi nu har samlat plockningen till ett område är bra både för miljön och för kvaliteten för våra kunder.

Thomas Rønningen, Logistikutvecklingschef, Brøderne Dahl

”Vi ser det här projektet som den första fasen i ett långt samarbete. I Knapp har vi hittat en partner vi tänker jobba länge med, med människor som trivs tillsammans.”

Ingar Bystrøm, Logistikdirektör, Brøderne Dahl

broderne-dahl-logo

Dahl grundades 1867 i Danmark av bröderna Niels Smith och William Dahl. Dahl-koncernen ingår sedan 2004 i den franska företagsgruppen Saint-Gobain. Det norska bolaget Brøderne Dahl A/S grundades 1917 och är idag störst i Norge på grossistverksamhet inom bland annat VVS, VMT och trafiksäkerhet.

Kort fakta:

Anläggning: Centrallager i Langhus, söder om Oslo

Yta: 44 000 kvm under tak och 110 000 kvm ute

Antal leverantörer: ca 1 500

Sortiment: 25 000 produkter