Från transportbanor till autotruck: Utvecklingen av självgående truck i lager

Publicerad på in Automation, Robot

Det har blivit allt vanligare att byta ut eller komplettera transportbanor med autotruck för att öka effektiviteten i lagerhantering. Anledningen till detta är flera, inklusive ökad hastighet, minskade risker, samt frigjord tid för arbetare så att de kan fokusera på mer avancerade uppgifter i stället för manuella arbetsuppgifter.

Utvecklingen av självgående truckar har varit en spännande resa. Tidiga modeller var relativt enkla och kunde bara utföra grundläggande uppgifter. Med tiden har tekniken utvecklats och dagens autotruckar, som de nya självgående truckarna ofta kallas, har avancerade sensorer och programvara som gör det möjligt att navigera genom lagermiljöer och utföra mer komplexa uppgifter.

open shuttle autonom mobil robot

En av de viktigaste utvecklingarna har varit framstegen inom intelligent mjukvara vilket har möjliggjort att de kan lära sig och anpassa sig till sin omgivning. Idag kan autotruckar navigera runt hinder, undvika kollisioner med andra fordon och anpassa sin hastighet och rutt baserat på upptäckta förhållanden.

En annan viktig utveckling har varit införandet av koordinerade arbetsflöden där flera självgående truckar samarbetar för att utföra en uppgift. Svärmteknologin, som gör att de kan samarbeta, har revolutionerat lagerhantering.

Vad är transportbanor och när används de?

Transportbanor är en mekanisk anordning som används för att flytta material eller gods inom lager. En av fördelarna med transportbanor är att de kan flytta tunga och stora föremål utan ansträngning av operatörer. På så sätt är transportbanor en föregångare till självgående truckar. Det finns olika typer av transportbanor, till exempel rullbanor, rembanor och kedjebanor, som kan anpassas till olika typer av material och produkter.

automatiserade transportbanor streamline

Transportbanor blev populära i slutet av 1970-talet när transportflöden började implementeras i större grad. De nya banorna ökade effektiviteten och minskade behovet av manuella uppgifter inom den interna transporten.

Idag används transportbanor i diverse centrallager och distributionscenter – men i många fall räcker inte transportbanor längre till. Idag krävs mer flexibla lösningar för att möta en alltmer komplex och föränderlig intralogistik.

Vad är en autotruck och när används de?

Autotruck är mer eller mindre en synonym till självgående truck. Det betyder att de kan navigera och operera självständigt utan att behöva en förare. Dessa truckar är utrustade med olika sensorer och teknologier som tillåter dem att känna av sin omgivning och undvika hinder på ett säkert sätt. De kan använda sig av programmerade rutter eller avancerad teknologi för att planera och utföra sina uppgifter.

Autotruckar kan delas in i samma kategorier som de manuella truckarna. Vanligast är dock självkörande plocktruckar, både låglyftande och höglyftande, samt fyrvägstruckar. De kan utföra samma uppgifter som de manuellt drivna truckarna, ofta snabbare och med färre misstag.

AGV open shuttle
amr robot open shuttle fork för palltransporter
AGV open shuttle
amr robot open shuttle fork för palltransporter
amr robotics open shuttle
amr robot open shuttle fork för palltransporter

Att komplettera transportbanor med autotruckar ger många fördelar i lagerhanteringen. Autotruckar kan ta över uppgifter som transport, plockning, lastning och lossning. De sistnämnda kan behövas göras manuellt med transportbanor.

Självgående truckar är en utmärkt lösning för följande logistiska utmaningar:

  • snabbt föränderliga processer
  • fluktuationer i materialflödet
  • platsbrist med många hinder
  • integrering till befintliga system
  • hantering av olika lagringsenheter

Hur har tekniken utvecklats under åren?

Tekniken har utvecklats enormt under åren, och detta gäller även inom lagerhantering och automation.

AGV: Första intelligenta navigeringstekniken

Självgående truckar, autotruckar eller AGV:er, kan vara nyckelkomponenter i automatiseringen av lagerprocesser och erbjuder flera fördelar över manuellt styrda truckar och fasta transportbanor.

AGV, förkortningen för Automated Guided Vehicle, och dess speciella kinematik gör det möjligt att manövrera smidigt även i trånga utrymmen. Dessutom har den en integrerad lyftmekanism som gör det enkelt att lyfta pallar från golvet och överföra dem till ett annat transportsystem.

AGV-teknologin kan kategoriseras baserat på dess navigeringsmetoder, antingen golv- eller frinavigerande. Vid golvbaserad navigering märks en fysisk rutt upp på fabriks- eller lagergolvet, exempelvis genom en induktiv slinga, magnetisk markering eller färgad tejp. AGV:er utrustas med sensorer som möjliggör att de kan följa den utvalda rutten. Vid frinavigering styrs trucken istället av datorprogramvara, utan en fysisk rutt att följa. För att ge en absolut positionering och precis kontroll måste AGV:er och/eller fabriken eller lagret ha utrustning såsom lasersensorer och reflektorer.

AMR Robot med hinderdetektion
Våra autotruckar används inom de flesta industrier, såsom logistikprocesser för detaljhandel, livsmedelsindustri samt hälso- och sjukvårdsbranschen.

AMR roboten och svärmteknologins framfart

Autonoma mobila robotar (AMR) är den senaste tekniken inom självgående fordon och används för att göra en robot autonom.

AMR-robotar är utrustade med sensorer, kontrollsystem, navigation och planeringsalgoritmer, vilket gör att de kan arbeta autonomt och är mer avancerade än AGV:er. En fördel med AMR är att de kan bära en eller två lastbärare och kan lossa dem från båda sidor, vilket möjliggör fri tillgång till alla lastbärare som den bär.

amr robot open shuttle skanning
amr open shuttle lampor
amr robot open shuttle lampor

Den nya tekniken har också integrerad svärmintelligens där flera autotruckar parkopplas för att optimera transportvägarna och fördela uppgifterna effektivt mellan robotarna.

Våra AMR robotar kräver inga markeringar eller hjälpmedel, vilket gör det ganska enkelt att integrera lösningen eftersom infrastrukturen inte behöver ändras. Robotarna i lagret känner av sin omgivning medan de rör sig med hjälp av sina integrerade laserskannrar och kan därför reagera snabbt och flexibelt när de stöter på hinder. Se hur våra robotar fungerar i videon nedan.

Hur tar du reda på vad som är bäst för era lagerprocesser?

Att välja rätt lösning för just era lagerprocesser kan vara en utmaning. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, inklusive krav på leveranser, arbetsmiljökrav och personalbehov.

En möjlig lösning kan vara att automatisera delar eller hela lagerverksamheten, men det är en stor investering i både pengar och tid. En analysfas är en viktig del av lageroptimeringens process för att definiera vilket behov optimering ska fylla och vilken automationsteknik som passar bäst.

Val av lösning bör baseras på kravspecifikation och offerter från automationsleverantörer, men det är viktigt att inte låsa sig till en viss teknisk lösning för tidigt. Implementeringen av automationslösningar är ett stort förändringsprojekt för organisationen så testfasen är utmanande men ack så viktig.

Sugen på att testa autotruck men inte redo att ta steget fullt ut?

Om du är osäker på vad som passar för din lagerhantering eller om du endast behöver automatiserad transport eller palletering sporadiskt, då finns det lösningar.

Du kan prova olika uppsättningar av autotruck i en demonstration på ditt eget lager eller dra nytta av vår hyresmodell för att hantera säsongsbetonade produktionstoppar. Detta ger dig möjlighet att testa tekniken och dess effektivitet innan du bestämmer dig för att implementera den på en större skala.