Personvernregler

Senest oppdatert 2018-06-28

Prinsipper for databehandling i KNAPP-gruppen

KNAPP legger stor vekt på beskyttelse av din private sfære og dine personopplysninger.

For å oppfylle våre forpliktelser og tilby informasjon i samsvar med artikkel 12 og følgende i personvernforordningen (GDPR) er vi glade for å kunne gi deg følgende informasjon om databeskyttelse.

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Som definert i databeskyttelsesloven er den registeransvarlige:

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart / Graz
Østerrike

datenschutz@knapp.com

En kontaktperson og, om nødvendig, dataombudet for selskapene i gruppen finnes på knapp.com/en/locations/

Hvilke personopplysninger behandles av KNAPP og til hvilket formål?

Om vi har fått data fra deg, bruker vi kun opplysningene dine for det formålet som vi har mottatt eller samlet dem inn for.

Databehandling for et annet formål kommer bare på tale i den utstrekning de juridiske kravene i henhold til artikkel 6,4 i GDPR er oppfylte. I så fall kommer vi naturligvis til å følge alle forpliktelser og informere i samsvar med artikkel 13,3 i GDPR og artikkel 14,4 i GDPR.

Nettstedbruk

Anvendelsen av dette nettstedet er generelt mulig uten å legge igjen noen personopplysninger. Kun du bestemmer om du for eksempel vil gi oss e-postadressen din eller telefonnummeret ditt slik at vi kan komme i kontakt med deg, behandle forespørselen din eller gi deg tilgang til spesialinformasjon eller tilbud. Vi samler ikke inn personopplysninger på vårt nettsted uten ditt uttrykkelige og frivillige samtykke. Om du gir oss personopplysninger, kommer de til å bli behandlet strengt og kommer ikke til å overføres videre til tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke. All informasjon vi får fra deg når du bruker våre internettjenester, brukes utelukkende for å behandle brukerinformasjon og for kommunikasjon om bestillinger, produkter og tjenester.

Cookies

Så snart du kontakter oss, tar vi imot og lagrer viss informasjon. Vi bruker blant annet cookies. Cookies er biter av informasjon som automatisk lagres på dataen din i samsvar med strenge regler og med innhold som du kan kontrollere. Vi bruker kun cookies for å gjøre vårt nettsted mer brukervennlig for deg, for eksempel for å gi deg tilgang til nettstedet uten å måtte oppgi passordet ditt eller preferansene dine hver gang.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettstedanalyse av Google Inc. (“Google”). Leverandører er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker cookies, tekstfiler som lagres på dataen din og som gjør det mulig for deg å analysere bruken av vårt nettsted. Informasjonen om din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) som genereres av cookien, overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google kommer til å bruke denne informasjonen for å vurdere din bruk av nettstedet, for å utarbeide rapporter om nettstedsaktiviteten for nettstedoperatørene og for å tilby ytterligere tjenester relatert til bruken av nettstedet og internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart, forutsatt at dette er påbudt ved lov eller om tredjepart behandler disse opplysningene på Googles vegne. På ingen konto assosierer Google IP-adressen din med annen data som er hentet fra Google. Du kan forhindre installasjonen av cookies ved å justere innstillingene for nettleserprogramvaren din i samsvar med dette, eller klikke på “jeg er uenig” i referansebanneret; vi påpeker imidlertid at du i dette tilfellet kanskje ikke vil kunne utnytte hele nettstedets funksjoner. Ved å bruke dette nettstedet godkjenner du behandlingen av de opplysningene som Google samler inn om deg på den måten som er beskrevet ovenfor og for det formålet som er angitt ovenfor.

Serverloggfiler

Nettstedleverandøren samler automatisk inn og lagrer informasjon i serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. De er som følger:
nettlesertype/nettleserversjon
operativsystem som brukes
henvisnings-URL
vertsnavn for datamaskinen
tid for serverspørsmål

Disse opplysninger kan ikke tilskrives spesifikke personer. Disse dataene blir ikke kombinert med andre datakilder. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere disse opplysningene ved et senere tilfelle om vi får vite om spesifikke bevis for ulovlig bruk.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen som beskrives ovenfor?

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er vanligvis – så lenge det ikke finnes noe spesifikt rettslig krav – artikkel 6 i GDPR. Her må følgende muligheter tas hensyn til:

samtykke (artikkel 6.1 a GDPR)
Databehandling for gjennomførelse av kontrakt (artikkel 6.1 b GDPR)
Databehandling basert på hensyn til interesser (artikkel 6.1 f GDPR)
Databehandling for å oppfylle juridisk forpliktelse (artikkel 6.1 c GDPR)
Om dine personopplysninger kommer til å behandles på grunnlag av samtykke, har du rett til å når som helst oppheve et slikt samtykke, og vi er forpliktet til å respektere opphevingen i fremtiden.
Om vi behandler opplysninger basert på hensyn til interesser, har du som registrert rett til å protestere mot bestemmelsene i artikkel 21 i GDPR mot behandling av personopplysninger.

Hvor lenge blir data lagret?

Vi behandler opplysningene så lenge det er nødvendig for formålet.

Om det finnes juridiske forpliktelser til å lagre opplysningene – for eksempel i samsvar med selskapsrett – lagres relevante personopplysninger under lagringsplikten. Når lagringsplikten utløper, blir det kontrollert om det finnes ytterligere behov for bearbeiding. Når det ikke er nødvendig, slettes opplysningene.

Du kan naturligvis be om informasjon (se nedenfor) om dine personopplysninger som har blitt lagret, og om det ikke finnes noe behov, be om att opplysningene blir slettet eller at behandlingen begrenses.

Hvem mottar opplysningene?

Dine personopplysninger gis vanligvis kun til tredjepart om dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, opplysningene er tillatte å videreføres basert på hensyn til interesser i den mening som avsees i artikkel 6,1 (f) GDPR, vi er juridisk forpliktet til å videreføre opplysningene til eller om og når du har gitt et samtykke.

Hvordan garanterer KNAPP datasikkerhet?

Vi foretas oss grundige forholdsregler for å beskytte dine data fra tap, manipulering og i å hindre uvedkommende i å få innsyn. Forholdsreglene er i overensstemmelse med den nåværende tekniske tilstanden og de juridiske kravene.

Hvordan kan jeg utøve mine rettigheter som “registrert”?

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene som vi har behandlet.

Om forespørsel om tilgang til opplysningene ikke gjøres skriftlig, gjør vi deg oppmerksom på at vi ved behov krever bevis fra deg som bekrefter at du er den personen som du påstår å være.

Du har også rett til be om korrigering eller sletting eller begrensning av behandlingen så lenge du har juridisk rett.

Du har også rett til å motsette deg slik behandling i samsvar med lovfestet krav. Det samme gjelder retten til dataportabilitet.

Du har særlig rett til å motsette deg, i samsvar med artikkel 21,1 og 2, GDPR, behandlingen av dine opplysninger i forbindelse med direkte markedsføringsformål, om dette baseres på interesse.

Du har dessuten rett til å klage til databeskyttelsesmyndighetene angående vår behandling av personopplysninger.

Uansett hvor vi samler inn data for et visst formål på dette nettstedet, har du mulighet til å utelukke dine opplysninger, enten ved å klikke i en rute eller ved å justere nettleserinnstillingene dine deretter.

Du kan når som helst konsultere data.protection@knapp.com for meldinger i forbindelse med ovennevnte rettigheter samt andre spørsmål, funderinger eller forslag som dreier seg om emnet databeskyttelse.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet inneholder lenker til eksterne nettsteder. Ettersom vi ikke kan påvirke disse nettstedene, kan vi ikke ta noe ansvar for deres innholds- og databeskyttelsespolicyer.