Genom åren har många olika namn myntats för flexibla lagerrobotar på marknaden, från automated guided vehicle (AGV) till autonomous mobile robot (AMR). KNAPPs Open Shuttle portfölj innehåller autonoma och intelligenta transportrobotar, för både pall och lättgods, som hjälper till att skapa flexibilitet i logistiska processer. 

Robotlager som intelligent transportlösning

Logistik är vår passion och dina logistiska utmaningar och mål är det vi arbetar med varje dag. Vi erbjuder intelligenta och skräddarsydda automationslösningar samt mjukvara för hela Supply chain. Logistik kopplar samman olika delar av företaget, vilket säkerställer att varor, råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter finns tillgängliga på rätt sätt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Detta garanteras av intern transport. Eftersom kraven aldrig blir desamma krävs ett flexibelt och anpassningsbart transportsystem för att möta denna dynamik. Här kommer våra autonoma mobila robotar, Open Shuttles, in i bilden. De VDA 5050-kompatibla Open Shuttles löser enkelt och snabbt utmaningarna med ständigt ökande krav på flexibilitet, anpassning och skalbarhet i ett lager. De finns i flera olika utförande och kan transportera både pall och lättgods.

Autonoma mobila robotar är den perfekta lösningen för dina logistiska utmaningar:

Snabbt föränderliga processer och
fluktuationer i materialflödet
Platsbrist
Integration till existerande system
Olika lagringsenheter

Tre skäl att välja vår AMR Robot Open Shuttle som transportlösning för ditt robotlager

Integrerad Intelligens

Smart vägplanering och intelligent hantering av beställningar och transportresurser

Open Shuttles hanterar självständigt transportresurser och beställningar med hjälp av ett fleet management system. Tack vare integrerad svärmintelligens fördelas uppgifterna jämnt och transportvägarna optimeras. Eftersom transporter sköts autonomt kan medarbetarna fokusera på annat.

Smart Konfiguration

Enkel kontroll av layout, processer och flotta

Fleet management-systemet gör det möjligt att enkelt anpassa layouten till nya processer och arbetsstationer. Att ändra layout och transportvägar för de autonoma mobila robotarna är därför väldigt enkelt. Att integrera Open Shuttles i befintliga system görs snabbt och enkelt, eftersom de stöder ett antal gränssnitt som VDA 5050.

Flexibel Lösning

En adaptiv transportlösning gör det möjligt att koppla ihop alla platser i lagret utan att behöva göra ändringar i systemet

Vårt robotlager länkar enkelt samman platser, processer, varor och råvaror. Var än arbetsstationen är, vare sig det är vid inkörning, vid plockning eller vid kvalitetskontroll, tar Open Shuttles materialen till rätt plats. Open Shuttles utför alla möjliga transportuppgifter. De är också idealiska för säsongstoppar – du kan helt enkelt lägga till fler robotar för den tidsperioden.

Hur kan vårt smarta robotlager överkomma dina logistiska utmaningar?

Vi förstår att implementera ett robotlager kräver tid, resurser och mycket omtanke. Vi hjälper dig att navigera alla frågor och tankar, oavsett om du vill byta ut dina nuvarande automationslösningar eller effektivisera ditt lager från grunden.

Flexibel AMR för olika användningsområden

Här är en översikt över de jobb som våra AMR:er kan utföra och vilken Open Shuttle-modell som är bäst lämpad för särskilda användningsområden.

Försörj arbetsstationer med en Open Shuttle

AMR är ett flexibelt alternativ till konventionella containertransportörsystem. Vår Open Shuttle länkar samman alla lagerområden, till exempel genom att transportera varor, råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter från gods-in-området till en central lagerplats och sedan vidare till decentraliserade arbetsstationer. AMR Robotar levererar en rad olika arbetsstationer:

 • Plockar arbetsstationer
 • Produktions- och monteringsstationer
 • Packnings- och ompackningsstationer
 • Arbetsstationer för returhantering
 • Mervärdesservicestationer
 • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkringsstationer

Vår AMR Robot Open Shuttle kan ta material till och från buffertområden, tillfälliga förvaringsutrymmen och flödesställ – helt på egen hand.

De kan transportera många olika typer av lastbärare, såsom:

 • Behållare (upp till 800 mm x 600 mm, max. 100 kg) (31,5 tum x 23,62 tum, max. 220,46 lb.)
 • Kartonger (upp till 800 mm x 600 mm, max. 100 kg) (31,5 tum x 23,62 tum, max. 220,46 lb.)
 • Brickor och brickstaplar (upp till 800 mm x 600 mm, max. 100 kg) (31,5 tum x 23,62 tum, max. 220,46 lb.)
 • Speciallastbärare

AMR är den ultimata lösningen för att flytta lastbärare runt i robotlagret. Beroende på modell kan de bära en till två lastbärare på upp till 100 kg (220,46 lb.). AMR Roboten kan lossa lastbäraren från båda sidor, vilket ger fri tillgång till alla lastbärare som den bär. Vårt robotlager kommer också med möjlighet till en integrerad lyftare för höjder på upp till 1 500 mm (59,06 tum). Utrustad med en lyftare kan man instruera Open Shuttle att automatiskt fylla skjutställ, flödesställ och rullbanor som förser arbetsstationer.

AMR Robot Open Shuttle som lastbärare
AMR Robot Open Shuttle med två behållare

Autotruck för automatiserad palltransport

Att använda ett palltransportsystem är ofta svårt eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med utrymme. Open Shuttle Fork är en autotruck som har automatiskt optimerad ruttplanering och kan transportera pallar och andra lastenheter flexibelt och effektivt. AGV:s speciella kinematik gör att den kan röra sig i trånga utrymmen. Den integrerade lyftmekanismen lyfter pallar från golvet och kan också överföra dem till ett transportsystem.

Exempel på användningsområden för Open Shuttle Fork:

 • Intern palltransport
 • Levererar till arbetsstationer och produktionslinjer
 • Stöd för mobilplock
 • Anslutning till manuella eller automatiska palllagringssystem
 • Kompletterar befintliga palltransportörsystem
 • Levererar kanban-ställ och flödesställ
 • Specialtransportjobb

Teknisk specifikation:

 • Transporterar pallar, stillage, ställ och speciallastbärare
 • Max. nyttolast: 1 300 kg (2 866 lb)
 • Max. lastdimensioner: 1 200 x 1 000 mm (47,24 x 39,37 tum)
 • Kompatibel med VDA 5050
 • Integrerad elektrisk lyftare
 • Last- och lossningshöjd på 0–1 200 mm (0–47,24 tum)
 • Automatisk palldetektering och naturlig konturdetektering
 • Batteridriftstid vid kontinuerlig drift: 8 timmar
 • Blått ljus, 3D-objektdetektering, lokaliseringsskanner
AMR Robot Open Shuttle Fork med kanban-ställ
AMR Robot Open Shuttle Fork för Palltransport

Hur fungerar KNAPPs AMR Robot?

Open Shuttle använder intelligent programvara och sensorer för navigering

Open Shuttles navigerar fritt med hjälp av en intelligent mjukvara för fleet management, KiSoft FCS och sensorer. Våra AMR robotar kräver inga markeringar eller hjälpmedel, vilket gör det ganska enkelt att integrera lösningen eftersom infrastrukturen inte behöver ändras. Robotarna i lagret känner av sin omgivning medan de rör sig med hjälp av sina integrerade laserskannrar och kan därför reagera snabbt och flexibelt när de stöter på hinder. Open Shuttles upptäcker naturliga konturer, vilket gör att de kan förflytta sig runt hinder och hitta alternativa vägar.

AMR Robot open shuttle
Open Shuttles skannar kontinuerligt sin omgivning och undviker därigenom både människor och hinder med full autonomi.

Innovativa tillägg för att ta flexibiliteten i ditt robotlager ytterligare ett steg längre

Vår AMR Robot flexibelt skräddarsys efter dina behov med hjälp av våra innovativa tillägg.

amr robot open shuttle fork för palltransporter

Integrerad lyftare

Utrustade med en integrerad lyftare hämtar och levererar de Open Shuttles sina laster på olika höjder (från 550 mm till 1 500 mm/från 21,65 tum till 59,06 tum eller vid Open Shuttle Fork från 0 mm till 1 200 mm/från 0 tum till 48 tum ) . Detta ger ännu mer flexibilitet när du utformar dina processer.

open shuttle amr med bredjustering

Breddjustering

Lasthanteringsanordningen kan även utrustas med breddjustering, vilket gör att anordningen anpassar sin bredd till lastbäraren som transporteras. Utrustad med integrerad lift och breddjustering, anpassar Open Shuttle flexibelt till både höjden och bredden på sin last.

open shuttle indikationslampor och sensorer

Indikatorlampor & sensorer

Ytterligare indikatorlampor och sensorer ökar de öppna skyttlarnas synlighet i områden med frekvent trafik. De autonoma mobila robotarna kan utrustas enligt företagets policy och säkerhetsstandarder.

Anpassa din AMR-flotta efter dina behov

Du bestämmer hur din Open Shuttle-flotta ska se ut. Du kan ha två robotar, eller 30 – storleken på flottan kan anpassas till den aktuella situationen och ändras när som helst. Vårt utbud av AMR-modeller med olika lasthanteringsanordningar kan också kombineras för att bilda en mångsidig flotta.

Tack vare deras VDA 5050-gränssnitt kan du länka våra Open Shuttles och transportrobotar från andra leverantörer. Fleet management-systemet, KiSoft FCS, låter dig simulera, styra och koordinera olika fordon i en och samma mjukvara. KiSoft FCS hanterar alla transportordrar, alla manuella och automatiserade lagerfordon och kan fungera som en central koordinerad mjukvaruinstans.

Open shuttle fleet

Enkel integration

Att integrera och installera vårt robotlager är enkelt och kan göras under pågående drift. Beroende på dina krav kan fleet management system integreras  och kopplas till ditt affärssystem, WMS eller WCS. Fleet Management systemet ansvarar för trafikreglerna och tilldelar inkommande beställningar till Open Shuttles.

Installera Open Shuttles i några enkla steg >

 • Installera servern
 • Slå på Open Shuttle och anslut
 • Definiera layouten
 • Definiera processerna
 • Aktivera systemet och andra skyttlar
 • Observera och justera vid behov

Robotlager in action - En teknologi, många möjligheter

Testa eller hyr våra Open Shuttles

Du har varierande behov av intern transport eller är du osäker på om en AMR Robot är rätt lösning för dig? Oroa dig inte, prova våra Open Shuttles i en demo-uppsättning eller hyr en.

Flexibel uthyrning
Ditt behov av intern transport är inte alltid detsamma? Dra nytta av vår hyrmodell och ring in våra Open Shuttles för att hjälpa dig hantera säsongsbetonade högsäsong. Dina nya backuprobotar integreras enkelt i din flotta inom några minuter och är redo att användas direkt.
Open Shuttle-demonstration på plats
Du är inte säker på om en AMR Robot är rätt lösning för ditt lager? Vi kan arrangera en demonstration, direkt i ditt lager. Vi ger dig gärna ett erbjudande om en demo, baserat på ditt behov och demonstrationens varaktighet.

Vill du testa, hyra eller investera i Open Shuttle?

Vanliga frågor om AMR-teknik

Vad är AMR inom robotik?

AMR står för Autonomous Mobile Robot och inom robotik är det en beteckning för en robot som har förmågan att röra sig självständigt och utföra uppgifter utan mänsklig inblandning.

Vad är AMR och AGV?

AMR står för Autonomous Mobile Robot och AGV står för Automated Guided Vehicle. AMR är en allmän term för en självgående robot medan AGV är en specifik typ av AMR som är utformad för att följa fastställda vägar och utföra specifika uppgifter.

Vad är AMR-teknik?

AMR-teknik är teknik som används för att göra en robot autonom, inklusive sensorer, kontrollsystem, navigation och planeringsalgoritmer. Det syftar till att göra robotten självständig och effektiv i utförandet av uppgifter.

Vill du veta mer om våra AMR-modeller?