KNAPP ser över strategin för den nordiska verksamheten

Press Release: Publicerad på in Nyheter

Den nordiska, såväl som den internationella, marknaden för intralogistiska lösningar är sedan flera år tillbaka inne i en stark tillväxtfas. Inte minst med tanke på det förändrade köpmönstret vi sett under pandemin. Även KNAPP koncernen har utvecklats extremt positivt och stärkt positionen som ledande teknologi-partner för avancerad automation i våra kunders värdekedja.

KNAPP ser en stor potential att fokusera verksamheten i Norden för att möta marknadens framtida behov av nya förbättrade logistiklösningar och samtidigt kunna erbjuda en ännu bättre service och underhållsverksamhet för våra befintliga kunder.

Vi kommer därför stärka vår närvaro och utöka vår verksamhet i de nordiska länderna. Parallellt kommer vi koncentrera tillverkningen till koncernens gemensamma produktionsanläggningar, vilket innebär viss övertalighet.

Som ett led i en fortsatt satsning i Norden kommer verksamheten flytta och ett nordiskt huvudkontor etableras i Malmö, med närhet till Köpenhamn och Kastrups flygplats. I samband med detta kommer ett flertal nya kompetenser rekryteras inom bland annat lösningsdesign, projektledning och andra kund-nära roller.

”Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla vår ledande position och växa KNAPP Nordics och vårt partnerskap med både befintliga och nya kunder.” Mikael Holmqvist, Managing Director, KNAPP AB

Presskontakt

Tobias Henriksson
Head of Sales & Projects
press.se@knapp.com