Dagab – Effektiv automatisering för leverans till butiker

Kundcase: Publicerad på in Food

Dagab Inköp & Logistik AB är ett svenskt logistikföretag specialiserat på lagring och leverans av livsmedelsartiklar. Företaget grundades 1974 och är sedan år 2000 en del av Axfood-gruppen. Företaget har cirka 1 000 anställda. Som dotterbolag till Axfood ansvarar Dagab för logistikprocesserna och för leverans till butikerna. Distributionscentralen i Jönköping förser upp till 600 butiker och mindre distributionscentraler med färskvaror. I syfte att göra processerna i anläggningen i Jönköping så ekonomiska och felfria som möjligt valde Dagab KNAPP:s FAST Picking-lösning. Det helautomatiska konceptet minimerar de fysiska påfrestningarna för medarbetarna och order behandlas snabbt och effektivt.

Utrymmesbesparande och flexibel livsmedelsbearbetning

Dagab valde KNAPP:s FAST Picking-lösning för anläggningen i Jönköping. Med det helautomatiserade konceptet blir sammanställningen av orderlistor snabb och effektiv. Det omfattande livsmedelssortimentet, som mejeriprodukter, köttprodukter samt frukt och grönsaker, behandlas på ett ekonomiskt och felfritt sätt med hjälp av den utrymmesbesparande lösningen. Inom detaljhandeln för livsmedel dominerar tunga
standardhanteringsenheter, vilka, om de plockas manuellt, innebär en enorm fysisk belastning för de anställda. Genom att byta till helautomatisk bearbetning av dessa standardhanteringsenheter, reduceras den fysiska belastningen på medarbetarna till ett minimum.

Lösningen i korthet

dagab-warehouse-automated-packing-storage

Inkommande gods, pallavlastning och avstapling

Efter en inkommande leverans av gods transporterar en medarbetare lastpallarna till godsmottagningen där lastpallarna förbereds för lagring i systemet. Automatisk pallavlastning och avstapling
En anställd registrerar det levererade godset i systemet och skickar lastpallarna till de helautomatiska pallavlastningsmaskinerna. I det första steget separeras lastpallen från hanteringsenheterna och matas in i en tom pallstaplare. De tomma lastpallarna transporteras via det robusta palltransportsystemet Powerline i riktning mot utlastningen av gods, där de på nytt blir tillgänglig för nytt butiksplock. I det andra steget delas staplarna upp och matas sedan in i avstaplarna. Dessa maskiner separerar hanteringsenheterna från stapeln utifrån en lager-till-lager-princip så att godset kan överföras till backar för lagring i OSR Shuttle™. Den här processen utförs på ett effektivt sätt genom att två backar alltid lastas med livsmedel samtidigt. Den perfekta synkroniseringen mellan matningen av de tomma backarna och fastspännings- och påskjutningsmekanismerna garanterar ett snabbare och försiktigare överförande av produkter till backar. Transportbandssystemet Streamline för behållare transporterar de laddade backarna till OSR Shuttle™.

ivii.scantunnel

ivii.scantunnel registrerar vikt och streckkoder vilket bidrar till enkel och felfri fakturering av artiklar som säljs efter vikt. Registrerad data görs automatiskt tillgängligt för systemet på en högre nivå.

Manuell pallavlastning

Blandade lastpallar lossas på en manuell arbetsstation. Medarbetare överför artiklarna till backarna vid en ergonomiskt utformad Pick-it-Easy-arbetsstation. Dekanterings-arbetsstationen Pick-it-Easy kombinerar optimal ergonomi med användbarhet: det unika designkonceptet är den perfekta gods-till-person-lösningen som kombinerar ergonomi, multifunktionalitet, effektivitet, kostnadseffektivitet och design.

OSR Shuttle™ – Lagring, sekvensering och plockning

Det kraftfulla lagrings- och plockningssystemet OSR Shuttle™ är själva kärnan i lösningen. Artiklarna lagras i systemet tills de är redo för utgående leverans. I 3 rack line-system på 15 nivåer finns det 7 200 tillgängliga lagringsplatser för utrymmesbesparande lagring och effektiv orderhantering. Så fort orderdata finns tillgänglig för försörjning av butiker så utlöser KNAPP:s programvara KiSoft upphämtning av motsvarande artiklar från skyttelsystemet. KiSoft Pack Master beräknar optimal packordning för butiksspecifik sammansättning av lastpallarna, med hänsyn till hanteringsenheterna och artikelns masterdata. Baserat på denna beräkning hämtar OSR Shuttle™ artiklarna i den optimala ordningen. Rätt ordning sparar mycket tid och onödiga promenader för medarbetarna när de tömmer lastpallarna i butikerna. Dessutom sparar en hög och stabil förpackningstäthet utrymme i fordonet.

Stapling, pallettering och utleverans av gods

Även processerna för att samla ihop lastpallarna för utgående leverans till butikerna utförs helautomatiskt med hjälp av staplings- och palletteringsmaskiner.

Automatisk stapling och pallettering

I det första steget avlägsnar maskinerna hanteringsenheterna från backarna och samlar ihop dem till stabila staplar. Backar som inte har tömts helt lagras på nytt i OSR Shuttle™.
Helt tömda backar flyttas till en tom pallstaplare och transporteras sedan till godsmottagningen där de återigen kan användas för lastning av nya artiklar. I det andra steget skjuts de bildade staplarna helt automatiskt upp på en lastpall. En inpackningsmaskin säkrar den färdiga lastpallen för transport innan adressetiketten sätts fast.

Manuell pallettering

Små order och blandade lastpallar med olika mottagare plockas manuellt på en annan Pick-it-Easy-arbetsstation. En medarbetare tar med de färdiga lastpallarna till utlastningsområdet för utskick. KNAPP:s automatiseringslösning försäkrar att butikerna alltid försörjs effektivt och i tid.

 

dagab-logo

Plats: Jönköping, Sweden

Bransch: Food logistics

Tillämpning: Distribution av färska varor, leverans av 600 butiker och små distributionscentra

Lösning: OSR Shuttle ™ med 3 hyllsystem på 15 nivåer; 7200 lagringsplatser; helautomatiska maskiner för pallettering och stapling; helautomatiska staplings- och palletteringsmaskiner; Effektivisera containertransportsystem och Powerline palltransportsystem; skräddarsydd KiSoft-programvara som KiSoft Pack Master

Liknande artiklar

KNAPP implements logistics solution at Migros Lucerne

Migros Zürich commissions KNAPP once again with a FAST Picking solution