Automatiserade transportörsystem från lådresare till sträckfilmad pall

Med ett automatiserat flöde hela vägen från lådresare till sträckfilmad pall får ni en effektivare hantering av era resurser i lagret. Våra automatiserade transportörsystem kan leverera lådor från lagringsplatsen till palleteringsområdet med minimalt behov av manuell hantering. Detta minimerar risken för felaktig hantering och ökar produktiviteten på lagret.

Bilden visar en konceptlösning på hur ett sådant automatiserat transportsystem kan se ut med hjälp av våra lagerlösningar.

Automatiserade transportörsystem

Automatiserade transportörsystem erbjuder ett orderplock som förbättrar ergonomin för dina arbetare genom anpassade plockstationer och robotpalletering. Med lagerautomation uppnår du hög kapacitet och tillgänglighet utan att tumma på kvaliteten. Våra automationslösningar gör det också möjligt att anpassa lådvolym redan vid orderplock vilket minskar mängden luft och optimerar transporten av varorna.

Det är dock viktigt att poängtera att ett automatiserat transportörsystem ger fortfarande flexibilitet med möjlighet till manuell hantering av pallar och kan anpassas, installeras och integreras mot befintliga lagerlösningar och kapacitetsbehov. För att sammanfoga alla lösningar har vi automatiska transportband för både lättgods och pall.

Med våra intelligenta transportörsystem får du skräddarsydda lösningar som passar dina exakta behov och ger säker hantering av dina material.

Kedjetransportör för lättgods

Streamline är vår helhetslösning för att smidigt transportera kartonger och annat lättare gods.

  • Klarar upp till 3 500 enheter i timmen
  • Snabb att komma igång med
  • Beprövad teknologi och produktdelar av högsta kvalitet
  • Hög kapacitet med minimal energiåtgång
  • Enkel att underhålla

Kedjetransportör för pallar

Med enkel och effektiv hantering av pallar, hjälper Powerline dig att öka lönsamheten.

  • Hanterar många olika typer av pallar
  • Snabb att komma igång med
  • Hög kapacitet med minimal energiåtgång
  • Kostnadseffektiv
  • Enkel att underhålla

Vill du veta mer automatiska transportörsystem?

Automationslösningar för hela logistikflödet

Med våra automationslösningar kan du vara steget före i lagerhanteringen. Vi erbjuder helhetslösningar eller enstaka delar för att effektivisera dina produktionsflöden. När du har investerat i våra lösningar, står vi till tjänst med vår kompetens och erfarenhet för att maximera dina resultat.

Automatisk Lagerhantering

Vi skapar en lösning för dig, oavsett om du behöver ett helt system eller bara en liten del. Med våra lösningar automatiserar vi dina flöden och hjälper dig att ligga steget före.

automatisk lagerhantering OSR shuttle EVO

Automatisk lagerhantering

AMR Robotlager

Med hjälp av våra autonoma mobila robotar kan dina komplexa lagertransporter lösas på ett flexibelt, ekonomiskt, säkert, effektivt och skalbart sätt.

AMR robot Open Shuttle

AMR Robotlager

Kisoft lagerhanteringssystem

Vi erbjuder mjukvara för allt från automatisk lagerhantering till effektiv kvalitetssäkring med vårt beprövade lagerhanteringssystem KiSoft, inklusive WMS och WCS.

kisoft lagerhanteringssystem

Kisoft Lagerhanteringssystem

Pick-it-Easy Plockrobot

Med Pick-it-Easy roboten får du en intelligent plocklösning som är idealisk för att hantera monotona eller ansträngande arbetsuppgifter i ett distributionssystem.

Plockrobot Pick-it-Easy

Pick-it-Easy Plockrobot

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Vi hjälper dig oavsett hur ditt behov ser ut.