[Video] Parfums Christian Dior | Frankrike, Saint-Jean-de-Braye

Video: Publicerad på in Retail

Parfums Christian Dior behövde en lösning som både var effektiv men framförallt kvalitetsäkrad. En kombination av OSR shuttle och robot teknologi försäkrar att beställningar från egna affärer, återförsäljare och individuella leveranser kan alla hanteras i det internationella distributionscentrat i  Saint-Jean-de-Braye, France.